Tiedote vuoden 2025 kirjanpidon tileistä

Antopäivä Dokumentin nimi
02.07.2024 Tiedote vuoden 2025 kirjanpidon tileistä
KohderyhmäValtio
DiaarinumeroVK/1952/2024
AsiakirjatyyppiTiedote
Voimaantulopäivämäärä02.07.2024
Antopäivämäärä02.07.2024
KategoriatKirjanpito
YlläpitovastuuValtiokonttori

Tiedote vuoden 2025 alusta muutettavista liikekirjanpidon tileistä ja Kieku-tietojärjestelmässä käytettävistä liikekirjanpidon tilien lisäjaotteluista

Tällä tiedotteella Valtiokonttori tiedottaa ennakollisesti 1.1.2025 voimaan tulevista liikekirjanpidon tilimuutoksista. Olemme jo aiemmin tämän vuoden aikana antaneet ennakkotietoa asiasta.

Tulemme määräämään liitteen mukaisesta tilikartasta loppuvuonna 2024, sillä edellytyksellä että valtiovarainministeriössä valmistelussa olevat talousarviolaki- ja talousarvioasetusmuutokset annetaan suunnitellusti loppuvuoden 2024 aikana. Valtiokonttori antaa tilimääräyksen uusittujen talousarviolain ja talousarvioasetuksen antamisen jälkeen.

On mahdollista, että tämän tiedotteen antamisen jälkeen havaitaan uusia muutostarpeita liikekirjanpidon tileihin. Mikäli syksyn aikana muutoksia kuitenkin tulee, tiedotamme niistä erikseen.

Valtiokonttorin määräämiin talousarviokirjanpidon tileihin ei tällä tiedotteella oteta kantaa. Mahdollisia muutostarpeita harkitaan loppuvuoden aikana, ja mikäli muutostarpeita tunnistetaan, ne huomioidaan loppuvuonna annettavassa määräyksessä.

Voimassa oleva määräys

Valtion talousarviosta annetun lain (423/1988) 24 c §:n mukaan Valtiokonttori voi antaa määräyksiä virastojen, laitosten ja talousarvion ulkopuolella olevien valtion rahastojen kirjanpidon, maksuliikkeen ja laskentatoimen hoidon, tilinpäätöksen laadinnan sekä muiden taloushallinnon toimintojen ja menettelytapojen yksityiskohdista.

Valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/1992) 42 b §:n 4 momentin (muutettu 600/1997) mukaan Valtiokonttori antaa tarkemmat määräykset tilijärjestelmästä ja tililuetteloista.

Valtiokonttori on 27.6.2024 antanut määräyksen VK/2246/2024.

  • liikekirjanpidon tilikartasta,
  • Kieku-tietojärjestelmässä käytettävistä liikekirjanpidon tilien lisäjaotteluista
  • siirrettyjen määrärahojen tilien muodostamisesta,
  • talousarviotilille tai siirretyn määrärahan tilille kirjaamista odottavien tapahtumien tileistä,
  • talousarvion ulkopuolisen rahoituksen tilistä ja
  • talousarviokirjanpidon virhetileistä.

Tämä tiedote ei vaikuta yllämainittuun, yhä voimassa olevaan määräykseen VK/2246/2024.

Lisätiedot

Lisätietoja tähän tiedotteeseen liittyvistä asioista saa Valtiokonttorista sähköpostitse osoitteesta laskentatoimi(at)valtiokonttori.fi.

Apulaisjohtaja Tanja Wistbacka

Palvelupäällikkö Juho Ajo

Liitteet:

Saate

Luonnos liikekirjanpidon tilikartaksi 2025 (pdf)

Liikekirjanpidon tilit 2025, luonnos (excel)

Tiedoksi:

Valtiontalouden tarkastusvirasto

Palkeet / kirjanpidon tilitietojen ylläpito