Pitääkö sisäiset erät olla kohdistettu ja vyörytykset tehty neljännesvuosiraportointia varten?

KohderyhmäKunta
AsiakirjatyyppiKysymys ja vastaus
Voimaantulopäivämäärä21.10.2020
Antopäivämäärä21.10.2020
KategoriatSisäinen laskenta / kustannuslaskenta
YlläpitovastuuValtiovarainministeriö

Jos sisäinen laskutus on käytössä, niin sisäiset toimintakulut ja -tuotot ilmoitetaan neljännesvuosittain. Vyörytykset vain kerran vuodessa.

Sisäiset erät kohdistuvat aina sisäiset-sektoriin; erien taustalla on alkuperäisiä kirjauksia, joiden sektoritiedot ilmenevät palveluluokilla, joille kirjaukset on alun perin käyttötaloudessa kohdistettu. Sisäiset erät voidaan raportoida myös vyörytystuotot- ja vyörytyskulut-rivejä hyödyntäen. Vaihtoehtoisista sisäisten erien raportointitavoista löytyy seikkaperäisemmät kuvaukset AURA käsikirjan kappaleesta 5.6.6.

Neljännesvuosiraportin yhteydessä on mahdollista kommentoida lyhyesti sanallisesti sellaisia tekijöitä, jotka eivät toteudu tasaisesti vuoden aikana. Tällaisia ovat esimerkiksi toteutuneet tai loppuvuoden aikana toteutuvat, tiedossa olevat satunnaiset erät. Sanallisen osuuden tarkoituksena on viestittää raportin käyttäjälle tekijöistä, jotka on hyvä ottaa huomioon raporttiin pohjautuvassa kunnan talouden analysoinnissa.

Kuntien ja kuntayhtymien automaattisen talousraportoinnin käsikirja (AURA) sisältää yleisiä ohjeita taulukkomallien käyttöön ja automaattisen raportoinnin sisällön tuottamiseen sekä raportointia selventäviä täsmennyksiä jokaiseen raportointikokonaisuuteen.

Ohjevideoita automatisoituun talousraportointiin liittyen löydät täältä.

Lisätietoja kuntatalouden palveluista >