Kirjanpidossa käytettävät valuuttakurssit

Antopäivä Dokumentin nimi
01.07.2014 Kirjanpidossa käytettävät valuuttakurssit
DiaarinumeroVK/552/00.01/2014
AsiakirjatyyppiOhje
Voimaantulopäivämäärä01.07.2014
Antopäivämäärä01.07.2014
KategoriatKirjanpito
YlläpitovastuuValtiokonttori

Kirjanpitoyksiköt ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot

Valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/92) 40 §:n (1786/2009) mukaan Valtiokonttori antaa tarkempia määräyksiä kirjanpitoyksikköjen maksuliikkeen hoitamisesta ja antaa tarvittavat määräykset ja ohjeet maksuliikkeessä ja palkan laskennassa käytettävistä järjestelmistä.

Valtiokonttori on tänään antanut ohjeen kirjanpidossa käytettävistä valuuttakursseista.

Valuuttamääräiset laskut muunnetaan 1.7.2014 alkaen euromääräiseksi laskuja käsittelevissä järjestelmissä käyttäen järjestelmiin luettua edelliselle päivälle Euroopan keskuspankin noteeraamaa kurssia. Valuuttakurssit noudetaan järjestelmiin päivittäin. Maksettaessa lasku, syntyy mahdollisesti kurssieroa. Kurssiero kirjataan oston oikaisuksi samalle LKP- ja TaKP-tilille, jolle alkuperäinen meno on kirjattu. Tätä noudatetaan johdonmukaisesti myös kirjanpitotapahtumien mahdollisten oikaisujen kirjauksissa, jolloin käytetään maksupäivän valuuttakurssia.

Jos kirjanpitoyksiköllä on erityinen syy käyttää järjestelmissä valuuttamääräisillä liiketapahtumilla muuta, kuin Euroopan keskuspankin noteeraamaa valuuttakurssia ja Euroopan keskuspankin noteeraus on saatavissa, on kirjanpitoyksikön pyydettävä muun valuuttakurssin käyttöön lupa Valtiokonttorista. Jos Euroopan keskuspankin noteeraamaa valuuttakurssia ei ole saatavissa, käytetään pankin noteeraamaa listakurssia.

Voimaantulo

Tämä ohje tulee voimaan välittömästi.

Lisätiedot

Lisätietoja tähän ohjeeseen liittyvissä asioissa saa Valtiokonttorin Talous ja henkilöstö -toimialalta puh. 0295 50 2000 tai sähköpostitse osoitteesta maksuliike (at) valtiokonttori.fi.

Toimialajohtaja Mikko Kangaspunta

Maksuliikepäällikkö Keijo Kettunen

Tiedoksi: Valtiontalouden tarkastusvirasto