Käyttöoikeudet Valtiokonttorin Tiimeri työtiloihin

KohderyhmäValtio
DiaarinumeroVK/1931/2024
AsiakirjatyyppiOhje
Voimaantulopäivämäärä25.04.2024
Antopäivämäärä25.04.2024
KategoriatKirjanpitoMaksuliike ja laskujen välitysMatkustaminenPalkanlaskentaTilauksesta perintään
YlläpitovastuuValtiokonttori

Valtion talousarviosta annetun lain (423/88) 24 c §:n (1216/2003) mukaan Valtiokonttori voi antaa määräyksiä virastojen, laitosten ja talousarvion ulkopuolella olevien valtion rahastojen kirjanpidon, maksuliikkeen ja laskentatoimen hoidon, tilinpäätöksen laadinnan sekä muiden taloushallinnon toimintojen ja menettelytapojen yksityiskohdista. Lisäksi valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/92) 40 §:n (1786/2009) mukaan Valtiokonttori antaa tarkempia määräyksiä kirjanpitoyksikköjen maksuliikkeen hoitamisesta ja antaa tarvittavat määräykset ja ohjeet maksuliikkeessä ja palkanlaskennassa käytettävistä järjestelmistä.

Valtioavustuslain (688/2001) 32 a § mukaan Valtiokonttori ylläpitää valtionavustustoiminnan
tietovarantoa ja niihin sisältyviä palveluita. Valtionavustustietojen
julkaisemisen ja käytön palvelu, Hallinnoiavustuksia.fi on usean kirjanpitoyksikön
ja valtion talousarvion ulkopuolisen rahaston käytössä oleva osakirjanpitojärjestelmä,
jota koskee yllä oleva valtion talousarviolaissa (423/88)
Valtiokonttorille annettu määräysvalta antaa määräyksiä ja ohjeita taloushallinnon
toiminnoista ja menettelytavoista. Valtiokonttori on antanut ohjeen
käyttöoikeuksien hakemisesta ja niiden ylläpidosta Valtiokonttorin Tiimeri –
työtiloihin:

Mikäli et pääse ylläolevaan Tiimeri-työtilaan, ota yhteyttä Valtiokonttoriin.

Voimaantulo

Tämä ohje tulee voimaan välittömästi ja kumoaa 25.11.2022 voimaan tulleen
ohjeen VK/86693/04.00.03/2022.

Muutos

Ohjeeseen on lisätty Valtionavustuspalveluiden Tiimeri-työtila.

Lisätiedot

Lisätietoja tähän ohjeeseen liittyvissä asioissa saa Valtiokonttorista puh. 0295 50 2000 tai sähköpostitse osoitteista maksuliike@valtiokonttori.fi ja laskentatoimi@valtiokonttori.fi ja valtionavustuspalvelut@valtiokonttori.fi.

Mari Näätsaari                             Tanja Wistbacka                              Tarja Tapio
toimialajohtaja                             apulaisjohtaja                                  maksuliikepäällikkö

Ari Kauhanen
Projektipäällikkö

käyttöoikeustiimeri