Elpymis- ja palautumistukivälineeseen (RRF) liittyvien tarkastus- ja valvontatietojen toimittaminen keskitetyn seurannan tietojärjestelmiin

KohderyhmäValtio
DiaarinumeroVK/20250/00.00.00.01/2023
AsiakirjatyyppiMääräys
Voimaantulopäivämäärä14.04.2023
Antopäivämäärä14.04.2023
KategoriatElpymis- ja palautumissuunnitelma (RRP)
YlläpitovastuuValtiokonttori

Osana EU:n elpymis- ja palautumistukivälineen (RRF) toimeenpanoon liittyvää raportointia tukiviranomaisten, vastuuministeriöiden ja Valtiovarain controller toiminnon (VVC) tulee toimittaa tarkastuksiin ja valvontoihin liittyviä tietoja Valtiokonttorin ylläpitämiin keskitetyn seurannan tietojärjestelmiin. Velvoite perustuu Euroopan unionin elpymis- ja palautumistukivälineen hallinnoinnista, valvonnasta ja tarkastuksesta annetun lakiin 537/2022 (12 §:n 1 momentin 1 kohta ja 3 momentti).

Tietojen toimittamisen velvoite koskee viranomaisia, jotka raportoivat kyseisiä tietoja. Niitä voi raportoida RRP-järjestelmässä (toimenpiteet, joissa myönnetään tukia). Myöhemmin vastaavat toiminnallisuudet tulevat käyttöön myös hallinnon sisäisissä uudistus- ja investointihankkeissa valtionhallinnon yhteisen hankesalkkujärjestelmän RRP-osiossa.

Tällä Valtiokonttorin määräyksellä määrätään tukiviranomaiset, vastuuministeriöt ja VVC toimittamaan tarkastuksiin ja valvontoihin liittyvät tiedot keskitettyihin tietojärjestelmiin niin, että tiedot pysyvät mahdollisimman ajantasaisina. Määräys koskee myös ennen määräyksen antamista syntyneitä tietoja (ns. takautuvat tiedot).

Tarkastuksista ja valvonnoista raportoitavat tiedot (sellaisina, kuin ne on esitetty RRP-järjestelmässä):

  • Tarkastuksen tyyppi
  • Tarkastaja
  • Asiatunnus
  • Asiakirja(t)
  • Kommentti
  • Salassa pidettävä ja henkilötietoa sisältävän asiakirjan luokittelu
  • Tarkastuksen luokittelutulos
  • Tarkastuksen perustelu
  • Korjaavat toimenpiteet

Tukiviranomaiset vastaavat siitä, että Valtiokonttorille ilmoitettavat tiedot ovat kattavia ja virheettömiä sekä vastaavat keskitetyn tietojärjestelmän sisältövaatimuksia (Euroopan unionin elpymis- ja palautumistukivälineen hallinnoinnista, valvonnasta ja tarkastuksesta annetun lain 537/2022 6 §:n 1 momentin kohta 2).

Valtiokonttori antaa tarvittaessa erillisiä määräyksiä keskitettyyn seurantaan liittyvistä toimitettavista tiedoista sekä tietojen teknisestä toimitustavasta lain Euroopan unionin elpymis- ja palautumistukivälineen hallinnoinnista, valvonnasta ja tarkastuksesta 537/2022 12 § 4 momentin ja 5 momentin mukaisesti.

Voimaantulo

Valtiokonttori on tänään antanut oheisen määräyksen tarkastuksiin ja valvontoihin liittyvien tietojen toimittamiseen Valtiokonttorin vastuulla oleviin keskitettyihin seurannan tietojärjestelmiin. Tämä määräys tulee voimaan heti RRP-järjestelmän osalta. Valtion yhteisen hankesalkun osalta määräys astuu voimaan, kun kyseiset toiminnallisuudet on otettu käyttöön valtionhallinnon yhteisen hankesalkkujärjestelmän RRP-osiossa. Tästä Valtiokonttori tiedottaa erikseen.

Lakiviitteet

Laki Euroopan unionin elpymis- ja palautumistukivälineen hallinnoinnista, valvonnasta ja tarkastuksesta 537/2022
Laki valtiokonttorista annetun lain 2 §:n muuttamisesta 538/2022

Lisätiedot

Lisätietoja tähän määräykseen liittyvistä asioista saa Valtiokonttorista sähköpostitse osoitteesta rrp@valtiokonttori.fi.

Allekirjoitukset

Toimialajohtaja Mari Näätsaari
Hankejohtaja Vesa Hagström

Jakelu

Business Finland Oy
Energiavirasto
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Etelä-Savon ELY-keskus
Hämeen ELY-keskus
Innovaatiorahoituskeskus Business Finland
Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus
KEHA-keskus
Keski-Suomen ELY-keskus
Liikenne- ja viestintäministeriö
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom
Maa- ja metsätalousministeriö
Maahanmuuttovirasto
Maanmittauslaitos
Oikeusministeriö
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Opetushallitus
Patentti- ja rekisterihallitus
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Poliisihallitus
Sisäministeriö
Sosiaali- ja terveysministeriö
Suomen Akatemia
Tulli
Tuomioistuinlaitos
Työ- ja elinkeinoministeriö
Ulkoministeriö
Valtiovarainministeriö
Varsinais-Suomen ELY-keskus
Väylävirasto
Ympäristöministeriö

Tiedoksi

Valtiokonttorin RRP-ohjausryhmän jäsenet

Liitteet

Tietojärjestelmien käyttöohjeet, jotka löytyvät Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman toimeenpano ja seuranta -palvelusivustolta.

elpymissuunnitelmaRRFRRP