Voiko tukea kattamattomiin kiinteisiin kustannuksiin hakea sähköisessä asiointipalvelussa?

Ei voi. Tukea haetaan paperisella hakemuslomakkeella. Lisäksi liitteiksi tarvitaan tilintarkastajanraportti ja lisätietolomake. Konsernin tulee myös lähettää listaus kaikista suomalaisista tytäryhtiöistä. Hakemus toimitetaan Valtiokonttoriin sähköisesti Turvaviesti -palvelun kautta.

Aiheeseen liittyvät sisällöt