Tuleeko tukikauden aikana ostettu polttoaine myös käyttää tukikauden aikana, jotta kyseessä olisi tuen piiriin kuuluva polttoaine?

Yrityksen ei tarvitse käyttää tuen piiriin kuuluvaa polttoainetta tukikauden aikana. Tukiedellytysten kannalta on riittävää, että tukihakemuksella ilmoitettu polttoaine on ostettu tukikauden aikana ja polttoaine käytetään tuen piiriin kuuluvaan toimintaan eli polttoainetta käytetään luvanvaraisissa ja ammattikäyttöön rekisteröidyissä ajoneuvoissa taikka tuen piiriin kuuluvissa työkoneissa.

Aiheeseen liittyvät sisällöt