Vad betyder inkomstbortfall?

När en skada eller sjukdom orsakar arbetsoförmåga eller minskad inkomst betalas ersättning för inkomstbortfall till den drabbade för denna tid.  Dagpenning betalas i högst ett år efter skadehändelsen, och därefter betalas olycksfallspension. Ersättning för inkomstbortfall kan vara tidsbestämd eller kontinuerlig. Ersättningen för inkomstbortfall fastställs enligt den inkomstnivå som den skadade hade vid tidpunkten för skadan.

Samhörande innehåll