Pienempänä toteutuneet tapahtumat

Jos tapahtuma toteutuu olennaisesti suunniteltua pienempänä lain tai viranomaisen määräyksen vuoksi ja tapahtuma on tappiollinen, tapahtumatakuusta korvataan tapahtumajärjestäjälle ja alihankkijalle määrä, joka lasketaan vähentämällä tapahtuman kohtuullisista toteutuneista kustannuksista toteutuneiden tulojen määrä ja kertomalla näiden erotus luvulla 0,85.

Olennaisesti suunniteltua pienempänä toteutuneella tapahtumalla tarkoitetaan tapahtumaa, johon on voinut osallistua enintään 85 prosenttia suunnitellusta osallistujamäärästä lain tai viranomaisen kokoontumista rajoittavan määräyksen vuoksi.

  • Mikäli tapahtuma järjestetään pienempänä, tulee pääjärjestäjän lähettää Valtiokonttorille ilmoitus, jossa selvitetään, mihin rajoitukseen pienempänä järjestäminen perustuu ja millä tavalla rajoitus vaikuttaa tapahtuman järjestämiseen. Ilmoitus pienempänä toteutumisesta avaa pääjärjestäjälle ja takuun piiriin ilmoitetuille alihankkijoille sähköisen korvaushakemuslomakkeen.
  • Korvaushakemuksen saavuttua Valtiokonttori selvittää pääjärjestäjältä erikseen tapahtuman kävijämäärän laskun sekä tulot/tapahtuman tappiollisuuden. Korvaushakemuslomakkeella pääjärjestäjä ilmoittaa ainoastaan tapahtumasta aiheutuneet kulut.
  • Tapahtumatakuusta voidaan maksaa korvauksia, jos tapahtuma on tappiollinen ja siihen on voinut rajoituksista johtuen osallistua korkeintaan 85 % suunnitellusta osallistujamäärästä. Korvauksia voivat tässä tapauksessa hakea sekä pääjärjestäjä että alihankkijat. Alihankkijat ilmoittavat korvaushakemuksella kulunsa niin, että niistä on jo vähennetty tapahtumajärjestäjältä saadut suoritukset.
  • Mikäli tapahtuma järjestetään eikä se ole tappiollinen, ei tapahtumatakuusta makseta korvauksia.
  • Korvauksia voidaan maksaa vain myönnetyn takuun puitteissa: Lähtökohtaisesti alihankkija tai kulu, jota ei ole sisällytetty takuuhakemukseen, ei ole takuun piirissä. Korvaushakemuksella korvattavat kulut ilmoitetaan samoilla kululajeilla kuin ne on takuuhakemuksella on ilmoitettu. Hakijan on mahdollista siirtää toteutuneita kuluja kululajilta toiselle, kunhan tapahtumalle/yritykselle myönnetty kokonaistakuu ei ylity.

 

 

Aiheeseen liittyvät sisällöt