Vad är ett olycksfall?

Ett olycksfall är en plötslig och oväntad händelse som orsakas av en extern faktor och leder till en personskada eller sjukdom. Som olycksfall i militärtjänst räknas olycksfall som inträffat under tjänstgöring eller under en resa som har ett omedelbart samband med tjänstgöringen, under inträdesprov till en militär undervisningsanstalt eller till Gräns- och sjöbevakningsskolan eller under en resa som har ett omedelbart samband med det eller under fritid som räknas till en bevärings eller civiltjänstgörares tjänstgöringstid.

Samhörande innehåll