Lain mukaan tukea myönnetään tukikauden aikana ostetun ja kuljetus- tai työkonetoiminnassa käytetyn polttoaineen arvonlisäverottomiin kustannuksiin. Miten määritellään polttoaineen ostoajankohdan kohdistuminen tukikaudelle?

Polttoaineen ostoajankohdan katsotaan kohdistuvan tukikaudelle, mikäli yrityksen ostaman polttoaineen tankkaus-/toimitusajankohta kohdistuu 1.2.-30.4.2022 aikavälille. Tämä vastaa kirjanpitolain mukaista suoriteperiaatetta, jonka mukaan menon kirjaamisperusteena on tuotannontekijän vastaanottaminen. Tuen hakija voi halutessaan ilmoittaa polttoaineen ostoajankohdan kuitenkin myös tilausajankohdan mukaan.

Tuen hakijan tulee ilmoittaa kaikki hakemuksella esittämänsä polttoainekulut saman periaatteen mukaisesti. Jos yritys siis esimerkiksi ilmoittaa polttoainekulut toimitusajankohdan mukaisesti, yrityksen tulee ilmoittaa kulut toimitusajankohdan mukaisesti kaikkien tukikuukausien ja kaikkien kulujen osalta. Lisäksi tukihakemuksella ilmoitettujen polttoaineiden ostoajankohta tulee pystyä kaikissa tilanteissa todentamaan yksiselitteisesti tositteista, joita Valtiokonttori voi pyytää yritykseltä tukihakemuksen käsittelyn aikana tai jälkikäteisten tarkastusten yhteydessä.

 

Aiheeseen liittyvät sisällöt