• Kannattaako yritykseni hakea sulkemiskorvausta vai odottaa kustannustuen hakuaikaa?

  Valtiokonttori ei voi ottaa kantaa yksittäisen yrityksen tilanteeseen, eikä ohjeistaa, kumpaa tukea yrityksen kannattaa hakea. Kannustamme kuitenkin kaikkia sulkemiskorvaukseen oikeutettuja yrityksiä hakemaan sulkemiskorvausta.

  Yritys voi hakea sulkemiskorvauksen lisäksi myös kustannustukea. Jos sille myönnetään kustannustukea, aiemmin myönnetyt sulkemiskorvaukset vähennetään myönnetystä kustannustuesta.

  Arvioidaksesi yrityksesi tilannetta voit käyttää avuksesi laskureita sulkemiskorvauksen määrän > arvioimiseen sekä kustannustuen määrän > arvioimiseen.

 • Mitä kuluja korvataan?

  Sulkemiskorvauksella korvataan liiketoiminnan joustamattomia kuluja. Niitä voivat olla esimerkiksi vuokrakulut, lupa-, jäsen- ja vakuusmaksut, laite- ja esinevuokrat, käyttöoikeuskorvaukset, lisenssimaksut ja välttämättömät vuokratyövoimakustannukset. Lisäksi korvataan palkkakuluja.

 • Miltä ajalta sulkemiskorvausta voi hakea ja mitkä ovat vertailukaudet?

  Sulkemiskorvausta voi hakea 21.12.2021 - 28.2.2022 väliseltä ajalta annettujen sulkemismääräysten osalta. Vertailukausi on 1.1.2022 - 28.2.2022. Tällä ratkaisulla kustannukset saadaan kohdennettua tarkemmin sulkemiskauteen. Korvauksiin oikeuttavat varsinaiset sulkemispäivät tukikaudelta. Tukikaudella kiellettyjen yleisötilaisuuksien osalta huomioidaan kustannukset 1.10.2021 - 28.2.2022 väliseltä ajalta.

 • Mitä tapahtuman järjestämiseen liittyviä kuluja korvataan?

  Sulkemiskorvaus korvaa palkkakuluja ja muita toteutuneita kuluja, jotka liittyvät tapahtuman järjestämiseen. Kulujen tulee olla aiheutunut 1.10.2021–28.2.2022 välisenä aikana. Tapahtuman järjestämiseen liittyvät kulut ovat esimerkiksi tapahtumatilan vuokrakulut, esiintyjä- ja ohjelmapalvelut, tapahtuman järjestämiseen liittyvät teknologia- ja rakentamispalveluiden kulut, lipunmyyntipalveluiden kulut, tapahtuman oheispalveluiden, suunnittelun ja konsultoinnin kulut, digitaaliset tapahtumapalvelut ja tapahtuman tuottamiseen, koordinointiin ja suunnitteluun liittyvät kulut.

 • Korvataanko liiketoiminnan alenemista?

  Sulkemiskorvaus ei korvaa liiketoiminnan vähenemistä.

 • Korvataanko sulkemisen vuoksi käyttämättä jääneitä ja pilaantuneita elintarvikkeita?

  Ei. Yrityksen toimitilojen sulkemisaikana mahdollisesti pilaantuneita elintarvikkeita ei korvata sulkemiskorvauksella.

 • Onko sulkemiskorvaus eri asia kuin kustannustuki?

  Kyllä. Sulkemiskorvaus ja kustannustuki ovat kaksi erillistä tukea. Niitä maksetaan eri ajanjaksoilta. Yrityksen tilanteesta riippuen voi olla mahdollista saada molempia tai vain toista tukea.

 • Mitkä ovat sulkemiskorvauksen vertailukaudet?

  Vertailukausi on 1.1.2022-28.2.2022.

 • Kuka voi hakea sulkemiskorvausta peruuntuneesta tapahtumasta?

  Voit hakea sulkemiskorvausta, jos järjestämäsi tapahtuma on jouduttu perumaan aluehallintoviraston tai kunnan päätöksen mukaan 21.12.2021-28.2.2022 välisenä aikana. Sulkemiskorvausta voi hakea myös niille tapahtumille, joiden yleisömäärää on rajoitettu niin paljon, että niiden järjestäminen olisi ollut mahdotonta. Sulkemiskorvaus ei koske valtionosuuden tai valtionavustusten piiriin kuuluvia teattereita, orkestereita, kansallisia taidelaitoksia eikä Taiteen edistämiskeskuksesta avustuksia saavia ns. taiteen vapaan kentän toimijoita. Näitä varten on valmisteilla opetus- ja kulttuuriministeriön tukipaketti

 • Kuka voi hakea sulkemiskorvausta?

  Sulkemiskorvaus on tarkoitettu yrityksille, joiden liiketoiminnalle on aiheutunut vahinkoja koronapandemian hallintaan liittyvistä sulkemismääräyksistä, sekä yleisötilaisuuden kieltämisestä tai sen merkittävästä rajoittamisesta. Korvaus koskee aikavälille 21.12.2021-28.2.2022 määrättyjä sulkuja tai yleisötilaisuuksien järjestämisen kieltoja. Sulkemiskorvaus on tarkoitettu yrityksille, jotka on suljettu kokonaan, tai joiden aukioloaikoja on rajoitettu. Myös peruuntuneille yleisötilaisuuksille voi hakea sulkemiskorvausta. Viranomaisen antama lievempi rajoitus tai suositus ei oikeuta sulkemiskorvaukseen. Korvauksen piiriin eivät myöskään kuulu tilaisuudet, joiden osalta koronapassin käyttö oli sallittu.

  Tuki ei koske valtionosuuden tai valtionavustusten piiriin kuuluvia teattereita, orkestereita, kansallisia taidelaitoksia eikä Taiteen edistämiskeskuksesta avustuksia saavia ns. taiteen vapaan kentän toimijoita. Näitä varten on valmisteilla opetus- ja kulttuuriministeriön tukipaketti.

 • Mistä sulkemiskorvausta haetaan?

  Sulkemiskorvausta haetaan Valtiokonttorista. Hakulomake tulee sivuillemme hakuajan alkaessa 22.3. klo 9

 • Voiko sulkemiskorvausta hakea paperilomakkeella?

  Kyllä voi. Voit tilata tulostettavan hakemuksen pdf-muodossa osoitteesta paperihakemus.sulkemiskorvaus(at)valtiokonttori.fi. Hakemuslomake saapuu paluuviestinä.

 • Miten arvioin suljetun liiketoiminnan osuutta eri sulkemismääräysten aikana?

  Ravintolarajoitukset


  21. - 23.12.2021 rajoituksesta on voinut poiketa koronapassilla.


  Ruokaravintolat (suurin osa maasta): 


  • 24. - 27.12.2021 Anniskelu klo 21, sulkeminen klo 22 (koronapassilla)
  • 28. - 11.1.2022  Anniskelu klo 17, sulkeminen klo 20 (koronapassilla)
  • 12. - 31.1.2022  Anniskelu klo 17, sulkeminen klo 18
  • 1. - 13.2.2022 Anniskelu klo 20, sulkeminen klo 21
  • 14. -  28.2.2022 Anniskelu klo 23, sulkeminen klo 24

  Anniskelupainotteiset ravintolat (suurin osa maasta): 


  • 24. - 27.12.2021 Anniskelu klo 21, sulkeminen klo 22 (koronapassilla)
  • 28.12.2021 - 13.2.2022  Anniskelu klo 17, sulkeminen klo 18
  • 14. - 28.2.2022 Anniskelu klo 23, sulkeminen klo 24

  Hakemuksella ilmoitetaan jokaisen eri sulkemismääräyksen kohdalla kaikki toimipisteet, joita ko. määräykset ovat koskeneet, sekä sulkemisen alaisen liikevaihdon määrä jokaisen sulkukauden kohdalla erikseen.

  Sulkemisen alaisen liikevaihdon määrä perustuu arviointiin, mikäli esimerkiksi kirjanpidosta ei ole saatavilla tietoa illan tai yön liikevaihdoista.

  Lähtökohtana on koko yrityksen marraskuun 2021 liikevaihto.
  • Ensin arvioidaan toimipisteen liikevaihdon osuus koko yrityksen marraskuun 2021 liikevaihdosta euroina.
  • Sen jälkeen arvioidaan, kuinka suuri osuus liikevaihdosta euroina kyseisessä toimipisteessä on muodostunut marraskuussa 2021 eri sulkemismääräysten aikana:
   • klo 18 jälkeen marraskuussa  2021 muodostunut liikevaihto euroina. (Alkoholimyynti on jouduttu lopettamaan jo klo 17, jolloin asiakas voi arvioida alkoholimyynnin liikevaihdon muodostumista jo klo 17 jälkeen ja muun liikevaihdon muodostumista klo 18 jälkeen).
   • Klo 22 jälkeen marraskuussa 2021 muodostunut liikevaihto euroina (Alkoholimyynti on jouduttu lopettamaan jo klo 21, jolloin asiakas voi arvioida alkoholimyynnin liikevaihdon muodostumista jo klo 21 jälkeen ja muun liikevaihdon muodostumista klo 22 jälkeen).
   • Klo 24 jälkeen marraskuussa 2021 muodostunut liikevaihto euroina (Alkoholimyynti on jouduttu lopettamaan jo klo 23, jolloin asiakas voi arvioida alkoholimyynnin liikevaihdon muodostumista jo klo 23 jälkeen ja muun liikevaihdon muodostumista klo 24 jälkeen).


  • Keskiarvoja liikevaihdon jakautumisesta eri kellonaikojen jälkeen erilaisilla ravintoloilla (MARA):


  Ruokaravintolat

  Sulkemisaika / Suljetun ajan osuus liikevaihdosta prosentteina
  • Klo 18 sulku / 63 %
  • Klo 22 sulku / 7 %
  • Klo 24 sulku / 1 %

  Pubit

  Sulkemisaika / Suljetun ajan osuus liikevaihdosta prosentteina
  • Klo 18 sulku / 77 %
  • Klo 22 sulku / 43 %
  • Klo 24 sulku / 21 %

  Yökerhot

  Sulkemisaika / Suljetun ajan osuus liikevaihdosta prosentteina
  • Klo 18 sulku / 98 %
  • Klo 22 sulku / 91 %
  • Klo 24 sulku / 63 %

  Koko yrityksen toteutuneet palkat ja joustamattomat kulut ilmoitetaan ajalta 1.1.2022 – 28.2.2022.

   

 • Voiko urheiluseurojen varustekuluihin hakea sulkemiskorvausta?

  Kyllä voi, mikäli varustekulut voidaan osoittaa perustuvan sopimusoikeudellisiin velvoitteisiin. Varusteiden hankinnan tulee perustua pitkäaikaisiin sopimuksiin joihin seurojen on sitouduttava myös siinä tilanteessa, että yleisön pääsyä otteluihin on rajoitettu. Varustekuluja voidaan hyväksyä joustamattomiksi kustannuksiksi harkinnan perusteella sekä sulkemiskorvauksen että myöhemmin alkavan kustannustuen hakukierroksilla. Yksittäisiä tarvikehankintoja, kuten maskeja ja desinfiointiaineita, ei korvata.