• Voinko saada ennakkokorvausta?

  Hakijalle voidaan maksaa ennakkokorvausta, jos korvausasian ratkaisu kestää Valtiokonttorissa tavallista pidempään hakijasta riippumattomasta syystä ja hakijalla on oikeus määrältään merkittävään korvaukseen. Ennakkokorvausta voidaan maksaa vasta, kun hakemus on ollut vireillä vähintään neljä kuukautta.

  Ennakkokorvausta voidaan maksaa vain, jos:

  • ratkaisu viivästyy hakijasta riippumattomista syistä
  • hakijalla on ilmeinen oikeus korvaukseen
  • korvauksen summa on määrältään merkittävä ja
  • hakemus on ollut Valtiokonttorissa vireillä vähintään neljä kuukautta.

  Kaikkien ehtojen tulee täyttyä, jotta ennakkokorvausta voidaan myöntää.
  Voit tiedustella ennakkokorvauksen hakemiseen liittyvistä asioista asiakaspalvelustamme ma-pe klo 9-12 puh. 0295 50 2736 tai sähköpostilla rikosvahingot(at)valtiokonttori.fi.


  Ennakkokorvausta voit hakea sähköisesti täyttämällä lisätietoilmoituksen.

 • Mikä on rikosvahinkohakemuksen käsittelyaika?

  Rikosvahinkojen käsittely on tällä hetkellä valitettavasti ruuhkautunut, pahoittelemme tilannetta. Odotettavissa oleva käsittelyaika on noin 12 kk. Käsittelyaikaan vaikuttavat mm. vahinkoasian laajuus ja se, että Valtiokonttorilla on kaikki tarvittavat tiedot asian ratkaisemiseksi.

 • Voiko käsittelyä kiirehtiä?

  Ei voi. Hakemukset käsitellään pääasiassa saapumisjärjestyksessä. Kuitenkin mikäli hakemus sisältää kaikki tarvittavat tiedot ja vahinkoasia on laajuudeltaan sellainen, että se voidaan ratkaista heti, niin pyrimme käsittelemään asian mahdollisimman nopeasti.

 • Voiko tietomurron uhri saada korvausta Valtiokonttorista?

  Tietomurron kohteeksi joutunut henkilö ei voi saada korvausta kärsimyksestä valtion varoista, sillä rikosvahinkolaki ei mahdollista sitä. Korvausta kärsimyksestä voidaan myöntää vain seksuaalirikoksen uhrille, tapon, murhan tai surman yrityksen uhrille, törkeän pahoinpitelyn uhrille ja uhrille, jonka vapautta tai henkilökohtaista koskemattomuutta on muutoin vakavasti loukattu (esim. vapauden riisto, laiton uhkaus, pakottaminen, vainoaminen).

  Lue lisää (uutinen 29.10.2020) >

 • Miten rikosvahinkojen korvaushakemuksen lomakkeen voi tulostaa?

  Suosittelemme hakemaan korvausta sähköisen asiointikanavan kautta Valtiokonttorin asiointipalvelussa. Jos tämä ei ole mahdollista, korvaushakemus on mahdollista tilata pdf-muodossa osoitteesta asiointipalvelu@valtiokonttori.fi. Pdf-lomake pitää tulostaa ja toimittaa liitteineen Valtiokonttoriin postitse, ei sähköpostin liitteenä. Osoite on: Valtiokonttori, PL 550, 00054 VALTIOKONTTORI. Lomakkeen voi lähettää sähköisesti myös Turvaviesti-palvelun kautta.

 • Maksaako Valtiokonttori korkoa?

  Ei, korkoja voi periä vahingon aiheuttajalta esimerkiksi ulosoton kautta.

 • Kuinka suuren osuuden Valtiokonttori maksaa oikeudessa tuomitusta määrästä?

  Korvauksen määrän laskemisesta ei ole säännöksiä laissa. Jos Valtiokonttori poikkeaa päätöksessään tuomioistuimen korvausasiassa antamasta ratkaisusta, Valtiokonttori perustelee päätöksessään poikkeamisen syyt.

 • Kuka voi allekirjoittaa hakemuksen?

  Hakemuksen voi allekirjoittaa hakija, holhooja, edunvalvoja, hakijan valtuuttama asiamies, asianajaja tai julkinen oikeusavustaja.

 • Mitä liitteitä hakemukseen on liitettävä?

  Hakemukseen tarvitaan useita liitteitä. Katso vaadittavat liitteet Rikosvahinkokorvaukset -sivulta kohdasta Lomakkeet ja liitteet.

 • Ilmoitetaanko hakijan yhteystiedot perinnän yhteydessä vahingon aiheuttajalle?

  Ei ilmoiteta. Vahingon aiheuttaja saa tietää vain hakijan nimen ja Valtiokonttorin maksaman korvauksen määrän.

 • Voiko korvausta saada valtion varoista toimittamalla Valtiokonttorille ainoastaan tuomioistuimen antaman tuomion?

  Ei voi. Korvausta on haettava Valtiokonttorilta sitä varten tarkoitetulla korvaushakemuslomakkeella. Lomake on Rikosvahinkokorvaukset-sivulla kohdassa Lomakkeet ja liitteet.

 • Jos tekijä on jäänyt tuntemattomaksi, voiko korvausta hakea Valtiokonttorilta?

  Kyllä voi.

 • Voiko korvausta hakea Valtiokonttorilta käräjäoikeuden tuomion perusteella?

  Kyllä voi. Korvausta voi hakea vaikka tuomio ei olisi lainvoimainen.

 • Miten tilitietojen muutos ilmoitetaan?

  Tilinumeron muutokset on ilmoitettava Valtiokonttorille joko puhelimitse, postitse, faksilla, Suomi.fi-viestit palvelun kautta tai Valtiokonttorin sähköisellä tilinumeroilmoituslomakkeella, joka on Lomakkeet ja liitteet -välilehdellä.

 • Voiko Valtiokonttorin antamasta päätöksestä valittaa?

  Kyllä voi. Korvauspäätöksessä on liitteenä muutoksenhakuohje. Muutoksenhaut käsitellään vakuutusoikeudessa.

 • Kenelle alaikäiselle tuomittu korvaus voidaan maksaa?

  Jos alaikäinen on rikoksen uhri, korvaus maksetaan alaikäisen omalle tilille korvauksen ylittäessä 1000 euroa. Jos alaikäisen vanhempi tai huoltaja on rikoksen tekijänä ja vahingonaiheuttajana, korvaus maksetaan sen suuruudesta riippumatta aina sellaiselle tilille, johon vahingonaiheuttaneella ei ole käyttöoikeutta. Valtiokonttori on velvollinen ilmoittamaan Digi- ja väestötietoviranomaiselle alaikäiselle maksetusta 1000 euron ja sen ylittävästä korvauksesta. Digi- ja väestötietoviraston ohjeiden mukaan lapsen edunvalvoja ja huoltaja ei saa sekoittaa alaikäisen varoja toisen varoihin.

  Alle 18-vuotiaan omaisuus kuuluu hänelle itselleen, mutta alaikäisen edunvalvojana toimii pääsääntöisesti hänen huoltajansa, joka huolehtii alaikäisen taloudellisista asioista.  Alaikäisen edunvalvoja voi toimia myös muu henkilö, kun alaikäisen huoltaja, jos huoltaja on esteellinen valvomaan alaikäisen etua.  Kun alaikäiselle maksettava korvaus on yli 20 000 euroa, Digi- ja väestötietovirasto merkitsee sen holhousasioiden rekisteriin ja alkaa seurata alaikäisen omaisuuden hoitamista.

  • Kun alaikäiselle myönnettävä korvaus on 1000 euroa tai sen yli, pyydetään hakemuksen yhteydessä ilmoittamaan lapsen oma tilinumero.
  • Kun alaikäiselle myönnettävä korvaus on alle 1000 euroa ja huoltaja ei ole vahingonaiheuttajana, voidaan korvaus maksaa huoltajan tilille.
  • Jos vahingonaiheuttajana on alaikäisen huoltaja, pyydetään hakemuksen yhteydessä korvauksen määrästä riippumatta ilmoittamaan sellainen lapsen tilinumero, johon kyseisellä huoltajalla ei ole käyttöoikeutta.
  • Hakemuksen liitteenä pyydetään toimittamaan selvitys, esimerkiksi kopio tai kuvakaappaus lapsen tilistä, jonka perusteella tilinomistaja voidaan todeta. Kun vahingonaiheuttajana on alaikäisen huoltaja, selvitys tilin omistajasta ja tilin käyttöön oikeutetuista henkilöistä on toimitettava aina.
  • Tarvittaessa Digi- ja väestötietovirastolta saa neuvoa esimerkiksi estotilin perustamiseksi alaikäiselle.