• Voiko valtiontakauslainassa olla lyhennysvapaita?

  Valtiontakauslainan enimmäiskesto on 25 vuotta lainan tai sen ensimmäisen erän nostamisesta. Valtiontakauslainan lyhennysvapaiden kestoa ei ole rajoitettu niin kauan, kun kokonaislaina-aika on korkeintaan 25 vuotta. Lyhennysvapaista voi kokonaislaina-ajan sisällä sopia vapaasti pankin ja lainansaajan välillä. Lyhennyssuunnitelman tulee kuitenkin olla realistinen, eikä liian takapainotteinen.

  Pankki voi lisäksi laina-aikana lainansaajan pyynnöstä pidentää laina-aikaa enintään 27 vuoteen, jos lainansaajan lainanhoitokyky on oleellisesti heikentynyt sairauden, työttömyyden tai muun näihin rinnastettavan syyn vuoksi.

  Jos lainansaajan asuntolainan kokonaismäärä on suurempi kuin valtionvastuun kattaman omistusasuntolainan osuus eli hänellä on lisälainaa, tulee lainanlyhennykset käyttää ensisijaisesti valtiontakauslainaan. Valtiontakauslainaan ei tämän vuoksi voida myöntää lyhennysvapaata siten, että vain ns. lisälainaa, johon ei liity valtiontakausta, lyhennetään.

 • Voiko valtiontakauksen sisältävässä lainassa olla korkosuojaus?

  Valtiontakauslainaan voidaan liittää korkokatto, jos korkokattomaksua ei liitetä lainan marginaaliin eikä lisätä lainan pääomaan. Korkokattomaksun tulee siten olla täysin erillinen lainan pääomasta, eikä sitä voida myöskään liittää lainan marginaaliin.

  Korkokattomaksu voi olla kertamaksuinen, tai se voidaan maksaa osissa, mutta maksun tulee olla omistusasuntolainan kuukausierästä erillinen. Valtiontakaus ei kata mitään korkokatosta aiheutuvia kuluja.

  Valtiontakauslainassa voi myös olla kiinteä korko. Korkoputket eivät sen sijaan ole mahdollisia valtion takaamille lainoille.

   

 • Voiko muu kuin ensiasunnonostaja saada valtiontakauksen asuntolainaansa?

  Kyllä, valtiontakausta ei ole rajoitettu ensiasunnon ostoon. Valtiontakauksen käyttämisestä sovitaan yhdessä lainan myöntävän pankin kanssa.

 • Miten valtiontakausta voi hakea?

  Valtiontakausta ei tarvitse hakea erikseen, vaan se myönnetään lainalle pankissa asuntolainapäätöksen yhteydessä. Valtiontakauksen saamiselle ei ole laissa säädettyjä tulo- tai varallisuusrajoja. Lainan myöntävä pankki arvioi kuitenkin, että lainansaajan maksukyky on riittävä suhteessa haettuun asuntolainaan. Takauksen saamiseksi riittää, että pankki ja lainansaaja sopivat laina-asiakirjoja laadittaessa takauksen liittämisestä asuntolainaan.

 • Voiko valtiontakauksen saada koko lainalle?

  Valtion takaaman asuntolainan määrä voi olla enintään 85 prosenttia asunnon hankintahinnasta. Valtiontakauksen osuus on enintään 20 prosenttia omistusasuntolainasta, kuitenkin enintään 60 000 euroa asuntoa kohden.

  ASP-korkotukilainassa valtion takaama lainamäärä voi olla 90 prosenttia asunnon hinnasta ja valtiontakauksen osuus enintään 25 prosenttia lainasta, kuitenkin enintään 60 000 euroa.

 • Peritäänkö valtiontakauksesta maksua?

  Valtiontakauksesta peritään lainan tai sen ensimmäisen erän nostamisen yhteydessä takausmaksu, joka on 2,5 prosenttia valtiontakauksen määrästä. Valtio perii takausmaksun pankin välityksellä.

  Takausmaksua ei peritä ASP-korkotukilainasta.

  Esimerkki takausmaksusta:
  Asunnon hankintahinta 100 000 €
  Omistusasuntolaina (85 % asunnon hinnasta) 85 000 €
  Valtiontakauksen määrä (enintään 20 % asuntolainasta) 17 000 €
  Takausmaksu (2,5 % x 17 000 €) 425 €

 • Kuinka voin hakea lainaehtomuutosta, kuten lyhennysvapaata, valtion takaamaan lainaan?

  Valtion takaaman lainan ehtojen muutoksista sovitaan aina lainan myöntäneen pankin kanssa. Olethan yhteydessä pankkiisi, mikäli tarvitset lyhennysvapaata tai haluat hakea muuta lainaehtojen muutosta.

 • Voidaanko valtiontakauslaina siirtää kokonaan toisen lainansaajan vastattavaksi erotilanteessa?

  Erotilanteessa toinen puolisosta voi ottaa lainan kokonaan vastattavakseen. Laina pysyy tällöin voimassa sellaisenaan ja toinen puolisoista yksinkertaisesti poistetaan lainalta. Tällaisessa tilanteessa luottolaitoksen tulee kuitenkin arvioida uudestaan lainan yksin vastattavakseen ottaneen asiakkaan maksukyky ja selvittää, että kyseinen asiakas pystyy huolehtimaan lainan hoitamisesta yksin myös jatkossa. Laadittu maksuvaralaskelma tulee liittää lainan asiakirjoihin tulevaisuutta varten, esim. mahdollisessa takauskorvaustilanteen varalle.

 • Asuntolainaani sisältyy valtiontakaus. Voinko vuokrata asuntoni?

  Valtiontakauslainalla hankittavan asunnon tulee tulla lainansaajan omaan käyttöön. Asunnon tulee toimia lainansaajan tai hänen perheensä ensisijaisena asuntona. Valtiontakauslainalla ei voi näin ollen esimerkiksi hankkia sijoitusasuntoa. Mikäli asunnon hankkimisen jälkeen ilmenee kuitenkin tarve asunnon vuokraamiseen esimerkiksi toisella paikkakunnalla opiskelun tai työskentelyn vuoksi, asunnon voi vapaasti vuokrata perheen ulkopuoliselle henkilölle.

 • Voiko tontin ottaa mukaan rakentamisen kustannusarvioon?

  Tontin kauppahinta voidaan hyväksyä osaksi omakotitalon kustannusarviota, jos tontti hankitaan osana rakennusprojektia ja rahoitetaan samanaikaisesti nostettavalla lainalla, jossa on valtiontakaus. Tällöin rakentaminen on aloitettava viipymättä tontin hankinnasta.

 • Voiko valtiontakauslainaa käyttää omakotitalon rakentamiseen?

  Kyllä voi. Valtiontakauslainan määrä perustuu tällöin omakotitalon rakentamisen kustannusarvioon. Kustannusarvio on laskettava mahdollisimman realistisesti, sillä sitä ei voida muuttaa jälkikäteen. Jos lainan tarve kasvaa rakennusaikana, kustannusarvion ylittävä osuus on rahoitettava muulla tavoin. Rakentamishankkeeseen tulee näin ollen varautua riittävillä omilla säästöillä ja mahdollisella muulla lainalla. Lainan myöntävä pankki seuraa rakennushankkeen edistymistä ja uusien luottoerien nosto on sidottu rakennustyön vaiheittaiseen edistymiseen.