Verkkomaksamisen hanke

Verkkomaksamispalvelu eli Suomi.fi-maksut

Valtiokonttori toteuttaa osana käynnissä olevaa Kansallinen palveluarkkitehtuuri (KaPA) -ohjelmaa julkishallinnon toimijoille uuden verkkomaksamisen palvelun hankinnan ja käyttöönoton. Palvelu kuuluu Suomi.fi-palveluihin ja on nimeltään Suomi.fi-maksut.

Maksut-palvelulla korvataan nykyisin käytössä oleva VETUMA-maksamisen ratkaisu, jonka sopimuskausi päättyy 2017 lopussa. Nykyinen Vetuma (verkkotunnistamisen ja -maksamisen palvelu) on Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin tuottama.

Uuden verkkomaksamisen kokoamis- ja hallinnointipalvelun hankinta ja käyttöönotto tehdään Verkkomaksaminen-hankkeessa. Hankkeessa määritellään palvelukonsepti ja tietotekninen ratkaisu sähköisissä asiointipalveluissa tapahtuvaan maksamiseen ja siihen liittyvään maksujen hallintaan.

Palvelun määrittely ja kilpailutus sekä räätälöinti julkishallinnolle toimivaksi tehdään vuoden 2016 aikana. Testaus, pilotointi ja käyttöönotot tehdään puolestaan vuoden 2017 aikana.

Yhteinen palvelukokonaisuus sähköisen asioinnin tueksi

Verkkomaksaminen-hankkeella tavoitellaan julkishallinnon organisaatioille yhtenäistä palvelukokonaisuutta ja järjestelmäratkaisua sähköisen asioinnin tueksi.

Verkkomaksamisen kokoamis- ja hallinnointipalvelulla asiakkaat voivat maksaa verkkomaksuja palvelua käyttäville organisaatioille, kuten valtion viranomaisille. Yhtenäinen palvelu on kustannustehokas, ja sille voidaan tarjota keskitettyä tukea ja palvelunhallintaa.

Verkkomaksamisen palvelun käyttöönotto

Verkkomaksaminen-hankkeen ensivaiheessa palvelun ottavat käyttöön nykyiset VETUMA-käyttäjät.

Niiden organisaatioiden, joilla on olemassa oleva verkkomaksamisen palvelu, ei ole välttämätöntä siirtyä käyttämään uutta keskitettyä palvelua ennen nykyisin käytössään olevan palvelun sopimuskauden loppua.

Mikäli organisaatio on jo ottamassa käyttöön tai suunnittelemassa sähköiseen asioimiseen liittyvää verkkomaksamisen palvelun käyttöönottoa 2016–2017 aikana, on sen huomioitava keskitetyn verkkomaksamisen palvelun aikataulu. Organisaatioiden tulee jo käyttöönoton suunnitteluvaiheessa ja ennen palvelusopimuksensa tekemistä ottaa yhteyttä Valtiokonttoriin, jotta käyttöön otettavan palvelun sopimuskausi voidaan sovittaa uuden keskitetyn palvelun käyttöönottoon sopivaksi.

Kansallinen palveluarkkitehtuuriohjelma (KaPA)

Valtiovarainministeriö asetti 18.6.2014 Kansallisen palveluarkkitehtuuriohjelman (KaPA, VM140:00/2013) hallituksen rakennepoliittisen ohjelman (29.8.2013) tavoitteiden toteuttamiseksi. Ohjelman toimikausi on 9.6.2014–31.12.2017.

Kansallisen palveluarkkitehtuurin ohjelmakokonaisuuden toteuttaminen on määrätty Väestörekisterikeskukseen 1.3.2014 perustetun kansallisen palveluarkkitehtuuriyksikön (KPA) tehtäväksi. Valtiokonttori toteuttaa verkkomaksamisen kokoamis- ja hallinnointipalvelun yhdessä valittavan palveluntarjoajan kanssa.

Kuntaliitossa toimii Kunta-KaPA-toimisto, jonka tehtävänä on tukea ja edistää Kansallisen palveluarkkitehtuurin tavoitteiden toteutumista kuntasektorilla.

Lisätietoa

> Verkkomaksamisen hankkeesta:

verkkomaksaminen(at)valtiokonttori.fi
projektipäällikkö Jukka Sorvali, Valtiokonttori, puh. 0295 50 3358, jukka.sorvali(at)valtiokonttori.fi
käyttöönottoprojektin projektipäällikkö Kirsi Launomaa, Valtiokonttori, p. 0295 50 3273, kirsi.launomaa(at)valtiokonttori.fi

> Kansallinen palveluarkkitehtuuri -hankkeesta (KaPA):

Valtiovarainministeriön verkkosivut > 
KaPA:n viestintäkanava eSuomi.fi >

Julkaistu 13.7.2016 klo 14.18 , päivitetty 25.8.2017 klo 15.43


Takaisin sivun alkuun

Anna palautetta

Viesti koskee


Yhteystiedot