Uuden työn Kaiku-palkinto

Rohkeimmat kokeilukulttuurin rakentajat palkitaan Uuden työn Kaiku-palkinnolla Valtio Expossa 2019

Työ2.0-logo Kaiku-logo

Onko organisaatiossanne tai yhteistyöverkostossanne lähdetty rohkeasti kokeilemaan uusia toimintatapoja? Oletteko jo edenneet kokeilussanne niin, että teillä on havaintoja tai kokemuksia sen vaikutuksista? Onko syntynyt uusia oivalluksia, joita kannattaisi jakaa valtionhallinnossa? Tuliko myös yllätyksiä tai epäonnistumisia, joista saitte paljon oppia?

Kertokaa kokeilutarinanne hakulomakkeella ja yllättäkää meidät sen lisäksi mahdollisilla videoilla, kuvilla, sarjakuvilla… !

Kehittävän toiminta- ja kokeilukulttuurin edistämisessä tärkeää on lupa kokeilla ja oppia. Tavoitteellinen vaikuttavuus syntyy yhteiskehittämisen, kohderyhmien kirkastamisen ja ketterien kokeilujen kautta. Systeemisessä ja jatkuvasti muuttuvassa ympäristössä kokeilut tuovat näkyviin tekijöitä ja keskinäisiä vaikuttavuussuhteita, joita emme ilman kokeiluja havaitsisi. Kokeilemalla kehittämiseen onkin sisäänrakennettu ajatus, että lopputulosta ei voi tarkkaan määritellä ja matkan varrella innostavien onnistumisten lisäksi voi tulla myös epäonnistumisia, joista voidaan ammentaa oppia yhdessä. Palkintohaussa on mahdollista nostaa esiin erilaisia esimerkkejä valtion organisaatioiden, verkostojen ja työyhteisöjen toteuttamista kokeiluista sekä kehittämishankkeista.

Kilpailuun hakevan kokeilun tai hankkeen ei tarvitse olla laaja; jokin lähtökohtaisesti pieneltä tuntuva muutos arjen työtavoissa voi parhaimmillaan aikaansaada merkittävän uudistumisen. Hyvällä kokeilulla on aina myös eteenpäin katsova ja toiminnan lisäarvoa tarkasteleva tavoite, jonka toteutumista sekä kokeilun vaikuttavuutta arvioimalla opitaan ja levitetään uusia toimintatapoja laajempaankin käyttöön.

Kokeilujen arviointikriteereinä ovat selkeä vaikutus työn tekemisen tapojen uudistumiseen, onnistumisista ja epäonnistumisista oppiminen sekä positiivinen vaikutus asiakaskokemukseen ja työntekijöiden uudistumiseen ja hyvinvointiin. Kuinka hyvin tämä kuvaamanne esimerkki tuo lisäarvoa suhteessa kokonaistavoitteeseen?

Kaiku-pöllö

Voittaja saa 10 000 euroa jatkokehittämiseen sekä Juhani Saksan suunnitteleman Kaiku-pöllö -veistoksen.

Kertokaa kokeilustanne 1.3.2019 mennessä

Lähettäkää alla oleva ilmoittautumislomake sekä mahdollinen oheismateriaali (teksti, video, kuvat, sarjakuva tms.) 1.3.2019 mennessä osoitteeseen kaikupalkinto@valtiokonttori.fi .

Jatkoon valitut finalistit esittelevät kokeilunsa 4.4.2019 järjestettävässä tilaisuudessa, jonka päätteeksi osallistujat äänestävät Uuden työn Kaiku-palkinnolla ja/tai kunniamaininnalla palkittavan hankkeen. Kaiku-työelämäpalvelut ja TYÖ2.0 palkitsevat voittajat 7.5.2019 Valtio Expossa.

Voittaja saa 10 000 euroa jatkokehittämiseen sekä kuvanveistäjä Juhani Saksan suunnitteleman, elämänviisautta kuvastavan Kaiku-pöllö -veistoksen.

Nostetaan hyvät esimerkit muidenkin tietoisuuteen!

Lisätietoja: kaikupalkinto@valtiokonttori.fi


Aiempien vuosien Kaiku-palkitut

Uuden työn Kaiku-palkinto 2017
Palkinto myönnettiin Oikeusministeriölle
Kunniamaininta myönnettiin Tilastokeskukselle

Kaiku-teko 2016
Palkinto myönnettiin Pohjanmaan poliisilaitokselle
Kunniamaininta myönnettiin Liikennevirastolle

Kaiku-palkinto 2015
Palkinto myönnettiin Salpausselän syyttäjänvirastolle
Kunniamaininta myönnettiin Suomen ympäristökeskukselle (SYKE)

Kaiku-palkinto 2014
Palkinto myönnettiin puolustusvoimauudistuksen henkilöstötoimille.
Kunniamaininta myönnettiin aluehallintovirastojen työhyvinvointiverkostolle.

Kaiku-palkinto 2013
Palkinto myönnettiin Ulkoasiainhallinnolle.
Kunniamaininnat: Liikkuva poliisi ja Länsi-Uudenmaan maistraatti.

Kaiku-palkinto 2012
Palkinto myönnettiin Maanmittauslaitokselle.
Kunniamaininnat: Limingan koulutuskeskus, ulkoasiainministeriö ja Varsinais-Suomen verotoimisto.

Kaiku-palkinto 2011 
Palkinto myönnettiin sisäasiainministeriölle. 
Kunniamaininnat: Karjalan Prikaati, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT) ja Satakunnan verotoimisto.

Kaiku-palkinto 2010
Kaiku-palkinto piti välivuoden.

Kaiku-palkinto 2009
Voittajat: Suomen ympäristökeskus SYKE ja Pelastusopisto 
Kunniamaininnat: Teknillinen korkeakoulu ja Kaakkois-Suomen TE-keskus

Kaiku-palkinto 2008
Kaiku-palkinto piti välivuoden.

Kaiku-palkinto 2007
Voittajat: Tilastokeskus ja Merenkulkulaitos
Kunniamaininnat: Etelä-Suomen lääninhallitus, Uudenmaan työsuojelupiiri ja Tervolan Varikko

Kaiku-palkinto 2006
Voittajat: Etelä-Karjalan verotoimisto ja Kuopion yliopisto
Kunniamaininnat: Turun yliopisto ja Tullilaitos

Kaiku-palkinto 2005
Voittajat: Ratahallintokeskus ja Metsähallitus
Kunniamaininnat: Tilastokeskus ja Niinisalon varuskunta

Kaiku-palkinto 2004
Voittaja: Hyvinkään kihlakunnan poliisilaitos 
Kunniamaininnat: Keski-Suomen TE-keskus ja Kuopion yliopisto

Kaiku-palkinto 2003
Tunnustukset: Kaakkois-Suomen TE-keskus, Poliisikoulu, Tieliikennelaitos, Sisä-Suomen verovirasto ja ulkoasiainministeriö


Aikaisempien vuosien palkintoihin liittyvää

Uusi Kaiku -lehti

Julkaisussa esitellään vuosien 2012–2014 Kaiku-palkintokilpailuun osallistuneet valtion työpaikat. Lue lisää >

Kaiku-viesti 2011

Julkaisussa esitellään vuoden 2011 Kaiku-palkintokilpailuun osallistuneet valtion työpaikat. Lue lisää >

Julkaistu 14.12.2016 klo 18.10 , päivitetty 28.1.2019 klo 10.19
Suomeksi   In English

Takaisin sivun alkuun