CAF-laatutyö

Valtionhallinnon konsernitoimijoiden työnjakoa ja vastuita selkiytetään. Tähän liittyen julkisen sektorin organisaatioiden laatutyön edistäminen ja sen osana laadunarviointimalliin (CAF) liittyvät tehtävät siirretään Valtiokonttorista HAUS kehittämiskeskus Oy:n hoidettavaksi 1.11.2018 alkaen. Jatkossa laatutyöhön liittyvä materiaali löytyy HAUSin ulkoisilta sivuilta.

CAF =Common Assessment Framework on EU-jäsenmaiden yhteistyönä julkiselle sektorille suunniteltu organisaatioiden laadunarviointimalli. Euroopan laajuisesti CAFilla on yli 4000 käyttäjäorganisaatioita. Suomessa CAF on eniten käytetty laatutyön viitekehys julkisella sektorilla.

CAF-liput

CAF-mallin ympärille on syntynyt kansallinen arviointi- ja laatuverkosto. Verkoston päätavoitteena on edistää arviointiosaamisen, -tiedon, -välineiden ja -kokemusten vaihtoa sekä vahvistaa julkisen sektorin laatuosaamista ja tiedonvaihtoa. Järjestämme yhdessä Kuntaliiton kanssa arviointiin ja laadun kehittämiseen liittyviä tapaamisia.

CAF osana organisaatioiden johtamista, ja kehittämistä

CAF-itsearviointimalli toimii sellaisenaan johtamisen, hallinnonalan ohjauksen sekä tulosohjauksen ja kehittämisen tukena. Se ottaa huomioon eri näkökulmat laajasti ja auttaa kehittämishaasteiden priorisoimisessa sekä organisaatioiden tasapainoisessa uudistamisessa. Muun muassa sisäministeriön hallinnonalalla on kattavasti toteutettu CAF-itsearviointi kaikissa hallinnonalan virastoissa ja otettu kehittämiskohteet huomioon tulosohjauksessa.

Keskushallinnon virastorakenneselvityksen loppuraportissa ”Yhteisillä periaatteilla kohti tulevaisuuden virastorakennetta” suositellaan vertailukehittämisen hyödyntämistä kaikille virastoille.  Suositus on, että sisäinen itsearviointi toteutettaisiin 2-3 vuoden välein, ja aika ajoin myös ulkoinen palaute.

Tutustu:
CAF-tukimateriaalia ja tietoa CAF:n käytöstä 
CAF-ulkoinen palaute

Julkaistu 9.6.2015 klo 13.12 , päivitetty 29.10.2018 klo 13.35
Suomeksi   På svenska   In English

Takaisin sivun alkuun

Anna palautetta

Viesti koskee


Yhteystiedot