Perillisittä kuolleiden jäämistöt

Valtiokonttori saa vuosittain tiedon noin 600:sta perillisittä kuolleesta henkilöstä, mikä on noin yksi prosentti kuolleiden määrästä. Ilman perillisiä kuolleista noin 60 prosenttia on tehnyt testamentin.

Henkilön kuoltua on selvitettävä, ketkä ovat hänen perillisiään. Tämä tapahtuu hankkimalla täydellinen sukuselvitys. Sukuselvityksen voi hankkia itse keräämällä virkatodistuksia seurakunnista tai kirkkoon kuulumattoman osalta maistraatista. Sen voi myös antaa sukuselvityspalvelua tarjoavan tahon tehtäväksi.

Ketkä ovat perillisiä?

1. Rintaperilliset
2. Puoliso
3. Vanhemmat
4. Sisarukset ja  näiden lapset
5. Isovanhemmat
6. Tädit, sedät ja enot
7. Toissijaiset perilliset (aiemmin kuolleen puolison isä, äiti, veli ja sisar sekä veljen tai sisaren lapset)

Jos sukuselvityksessä ei löydy perillisiä eikä henkilö ole tehnyt testamenttia, omaisuus menee perintönä valtiolle. Kuolemantapauksesta on ilmoitettava Valtiokonttorille heti sukuselvityksen valmistuttua. Valtiokonttorilla ei ole oikeutta käsitellä muita kuin ilman perillisiä kuolleiden henkilöiden kuolinpesiä.

Ilmoitus perillisittä kuolleesta henkilöstä Valtiokonttorille >>

Kaikki valtiolle perintönä tuleva omaisuus ei jää valtion omistukseen, vaan sitä voidaan hakemuksesta luovuttaa myös edelleen.

Valtiolle perintönä tulleen omaisuuden hakeminen >>

Jos perillisittä kuollut on määrännyt omaisuudestaan testamentilla, testamentti on annettava perunkirjoituksen jälkeen tiedoksi Valtiokonttorille.

Testamentin tiedoksianto Valtiokonttorille >>

Julkaistu 15.11.2012 klo 12.10 , päivitetty 28.11.2017 klo 15.06
Suomeksi   På svenska   In English

Takaisin sivun alkuun

Anna palautetta

Viesti koskee


Yhteystiedot