Leski elää. Pitääkö keskinäinen testamentti antaa ensiksi kuolleen puolison jälkeen tiedoksi Valtiokonttorille, jos toissijaisia perillisiä ei ole?

Testamentti annetaan tiedoksi Valtiokonttorille vain silloin, kun perillisiä ei ole. Leski perii puolisonsa perintökaaren 3 luvun 1 §:n perusteella, eikä Valtiokonttoria ole myöskään mainittu saman pykälän 2 momentin toissijaisten perillisten luettelossa. Testamenttia ei tarvitse tässä tapauksessa antaa tiedoksi Valtiokonttorille.

Aiheeseen liittyvät sisällöt