Kuka tekee sukuselvityksen, kenen velvollisuus se on?

Sukuselvityksen voi tehdä kuka tahansa. Virkatodistuksia voi ryhtyä keräämään jokainen, jonka intressissä on löytää kuolinpesään oikeudenomistaja, joka voi päättää kuolinpesän asioista. Sukuselvityksen voi hankkia itse tai antaa sen sukuselvityspalvelua tarjoavan tahon tehtäväksi. Viime kädessä, mikäli kukaan muu ei asiaa hoida, poliisi on velvollinen ryhtymään toimiin oikeudenomistajan löytämiseksi (perintökaaren 18 luvun 4 §).

Aiheeseen liittyvät sisällöt