Lainaehtojen muutokset

Lainaehtoihin voi hakea muutosta Business Finlandista, jos projekti viivästyy, epäonnistuu tai sen tuloksia ei voida hyödyntää liiketoiminnassa.

Ensisijaisesti lainansaajalle tarjotaan lisää takaisinmaksuaikaa, mutta joissain tapauksissa myös lainan maksamaton pääoma ja korot voidaan muuttaa osittain tai kokonaan avustukseksi.

Lainaehtoja voidaan muuttaa vain lainansaajan hakemuksesta. Muutoshakemukset Business Finlandille on toimitettava hyvissä ajoin ennen tulevaa eräpäivää, jotta Business Finland voi ottaa erääntyvät lainaerät huomioon lainehtomuutospäätöstä tehdessään. Mikäli muutoshakemus tehdään Business Finlandille vasta eräpäivän jälkeen, tulee erääntyneet erät suorittaa Valtiokonttorille alkuperäisten lainaehtojen mukaisesti. Business Finlandin verkkosivuilla on lisätietoja lainaehtojen muutoksen hakemisesta.

Valtiokonttorin kanssa voi sopia vain lyhytaikaisista maksusuunnitelmista sellaisissa tapauksissa, joissa maksuerä on jo erääntynyt. Muutoshakemuksen käsittely ei keskeytä lainan normaalia laskutusta ja erääntyneille erille kertyy viivästyskorkoa lainaehtojen mukaisesti.

Julkaistu 26.11.2012 klo 10.46 , päivitetty 3.5.2018 klo 15.23
Suomeksi   På svenska   In English

Takaisin sivun alkuun