Uusjakolainat

Valtio tukee uusjakoja myöntämällä uusjakolainaa. Maanmittauslaitos on myöntänyt uusjakolainoja uusjakojen tukemisesta annetun lain perusteella 1.4.1981 lähtien. Lakimuutosten vuoksi eri aikoina myönnettyihin uusjakolainoihin sovelletaan osittain erilaisia ehtoja. Valtiokonttori hoitaa eri aikoina myönnettyjen uusjakolainojen laskutuksen ja muut lainojen hallinnointiin liittyvät tehtävät.

Vanhojen ehtojen mukaiset uusjakolainat

Lainat perustuvat ennen 1.6.1990 vireille tulleisiin uusjakotoimituksiin.

Toimituksen vireilletulopäivämäärällä tarkoitetaan sitä päivämäärää, jolloin Maanmittauslaitos on antanut toimitusmääräyksen jollekin maanmittausinsinöörille. Lainan myöntämispäivä on Maanmittauslaitoksen tekemän kustannusten takaisinperintäpäätöksen päivämäärä.

Lainojen korko on 3 %, vuotuismaksun suuruus 6 % ja eräpäivä on vuosittain 15.5. Lainoille ei peritä viivästyskorkoa. Laina-aika on 20 vuotta. Koronlasku alkaa 5 vuoden kuluttua takaisinperintäpäätöksestä 1.1. lukien ja lyhennykset alkavat ensimmäisenä eräpäivänä 15.5. Lainat ovat suoraan ulosottokelpoisia.

Laskutusvaiheeseen tulevista lainoista lähetetään muistutuskirje joulukuussa seuraavan vuoden toukokuussa erääntyvistä eristä. Kirjeen perusteella lainansaaja voi maksaa lainansa pois etukäteen joulukuun aikana ja koroitta.

Valtiokonttori voi myöntää lykkäystä kaksi vuotta kerrallaan, yhteensä enintään kymmenen vuotta. Lykkäysajalta ei peritä korkoa.

Jos uusjakolaina on myönnetty yhteisölle tai kunnalle, niin se laskutetaan ensimmäisenä eräpäivänä kerralla kokonaan.

Lainat, jotka perustuvat 1.6.1990-31.12.2011 vireille tulleisiin uusjakotoimituksiin

Lainojen takaisinperintä alkaa viiden vuoden kuluttua takaisinperintäpäätöksen päiväyksestä.

Lainojen korko on 4 %, vuotuismaksun suuruus 9 % ja eräpäivä on vuosittain 15.5. Jos lainan lyhennystä ja korkoa ei makseta eräpäivään mennessä, lainansaajan on maksettava viivästyneelle määrälle viivästyskorkoa. Laina-aika on 20 vuotta. Koronlasku alkaa 5 vuoden kuluttua takaisinperintäpäätöksestä 1.1. lukien ja lyhennykset alkavat ensimmäisenä eräpäivänä 15.5. Lainoille ei myönnetä lykkäyksiä. Lainat ovat suoraan ulosottokelpoisia. 

Laskutusvaiheeseen tulevista lainoista lähetetään muistutuskirje joulukuussa seuraavan vuoden toukokuussa erääntyvistä eristä. Kirjeen perusteella lainansaaja voi maksaa lainansa pois etukäteen joulukuun aikana ja koroitta.

Jos uusjakolaina on myönnetty yhteisölle tai kunnalle, niin se laskutetaan ensimmäisenä eräpäivänä kerralla kokonaan.

Lainat, jotka perustuvat 1.1.2012 jälkeen vireille tulleisiin uusjakotoimituksiin

Lainojen takaisinperintä alkaa kahden vuoden kuluttua takaisinperintäpäätöksen päiväyksestä.

Lainojen korko on 4 %, vuotuismaksun suuruus 12 % ja eräpäivä on vuosittain 15.5. Jos lainan lyhennystä ja korkoa ei makseta eräpäivään mennessä, lainansaajan on maksettava viivästyneelle määrälle viivästyskorkoa. Laina-aika on 10 vuotta. Koronlasku alkaa 2 vuoden kuluttua takaisinperintäpäätöksestä 1.1. lukien ja lyhennykset alkavat ensimmäisenä eräpäivänä 15.5. Lainoille ei myönnetä lykkäyksiä. Lainat ovat suoraan ulosottokelpoisia. 

Laskutusvaiheeseen tuleville lainoille lähetetään muistutuskirje joulukuussa seuraavan vuoden toukokuussa erääntyvistä eristä. Kirjeen perusteella lainansaaja voi maksaa lainansa pois etukäteen joulukuun aikana ja koroitta.

Jos uusjakolaina on myönnetty yhteisölle tai kunnalle, niin se laskutetaan ensimmäisenä eräpäivänä kerralla kokonaan.

Lainoihin liittyvä lainsäädäntö: Laki uusjakojen tukemisesta 24/1981

Laina-aikaiset vakuusmuutokset ja lykkäykset

Valtiokonttorilla ei ole oikeutta suostua laina-aikaisiin vakuusmuutoksiin, vaan asiasta päättää Maanmittauslaitos.

Valtiokonttori voi myöntää lykkäyksiä eräiden vanhojen uusjakolainojen lyhennyksiin ja/tai korkoihin. Ennen 1.6.1990 vireille tulleille uusjakolainoille (lainaryhmä 4095) on mahdollista myöntää lykkäystä vuotuismaksujen suorittamiseen enintään kaksi vuotta kerrallaan. Laina-aika voi lykkäyksien seurauksena pidentyä enintään 10 vuotta. Lykkäysajalta ei peritä korkoa.

Lykkäystä haetaan Valtiokonttorin lomakkeella.

PDF Uusjakolainan lyhennyksen ja/tai koron lykkäys (pdf)
Julkaistu 27.11.2012 klo 12.25 , päivitetty 5.4.2018 klo 12.49
Suomeksi   På svenska

Takaisin sivun alkuun

Anna palautetta

Viesti koskee


Yhteystiedot