Usein kysyttyä

ASP-säästäminen
Väliaikaisrahoitus
Asunnon hankkiminen
Rakentaminen ja tontin hankinta
Valtiontakaus

ASP-säästäminen

Voiko asunnon hankkia tai rakentamisen aloittaa, jos ASP-tallettaminen on vielä kesken?
ASP-säädösten perusteella on mahdollista hankkia asunto, kun vähintään puolet voimassaolevan sopimuksen mukaisista talletuseristä on talletettuna ASP-tilille. Jos asunto hankitaan aiemmin, niin ASP-sopimus purkautuu, eikä ASP-etuja voi saada.

Mitä tarkoittaa vähintään puolet sopimuksen mukaisista talletuseristä?
Sopimuksen mukaisia hyväksyttyjä talletuseriä on oltava vähintään 8. Talletuserillä tarkoitetaan erien kappalemäärää. Kun esimerkiksi 4. erä on talletettu, niin seuraavasta pankkipäivästä alkaen voi tehdä asuntokaupat tai aloittaa omakotitalon rakentamisen väliaikaisrahoituksella.

Milloin 3 000 euron asuntosäästöpalkkio maksetaan?
ASP-talletustavoitteen täyttymisen jälkeen asunnon hankintaan nostettu väliaikaisrahoitus lyhennetään mahdollisimman pian ASP-tilin talletuksilla ja ASP-korkotukilainalla. ASP-tilin talletukset voi tätä tarkoitusta varten nostaa viimeisen talletuksen jälkeen seuraavana pankkipäivänä. Jos asunto on hankittu tai rakentaminen aloitettu viimeistään 31.12.2011, niin ASP-tallettaja on oikeutettu 3 000 euron asuntosäästöpalkkioon. Valtiokonttori maksaa palkkion pankin pyynnöstä, ja pankki välittää summan asiakkaan tilille. Huom. asuntosäästöpalkkio koskee vain poikkeuslain (26.6.2009/483) aikana toteutuneita asuntokauppoja sekä poikkeuslain aikana aloitettua rakentamista.

Väliaikaisrahoitus

Millä asunnon hankinta rahoitetaan, jos säästäminen on kesken?
Asunnon kauppahinta tai omakotitalon rakentamiseen tarvittava rahoitus nostetaan pankin kanssa sovittavalla väliaikaisella asuntolainalla. Väliaikaisrahoituksen ehdot sovitaan vapaasti pankin kanssa, eikä lainaan sovelleta ASP-lainan ehtoja.

Kun käytetään väliaikaisrahoitusta, maksetaan kauppahinta pankkilainalla. Väliaikaisrahoitus ei voi olla vanhemmilta tai sukulaisilta lainattua, vaan sen on oltava rahalaitoslainaa. Myöskään omia varoja ei voi tässä vaiheessa käyttää.

Onko jokin takaraja, johon mennessä puuttuvat ASP-talletukset täytyy saada säästettyä?
Asunnon hankinnan jälkeen ASP-tilille tallettamista jatketaan, kunnes omasäästöosuus on tavoitettu (vähintään 8 erää). Omasäästöosuuden loppuosan säästämiseen voidaan tarvittaessa käyttää useampi neljännesvuosierä kuin mitä ennen asunnon hankintaa oli talletettu. Pankin kanssa on kuitenkin hyvä sopia aikataulusta puuttuvien talletuserien säästämiseksi ja väliaikaisrahoituksen muuttamisesta ASP-rahoitukseksi. Suositus omasäästöosuuden täyttymiseksi on noin kaksi vuotta.

Onko jokin takaraja, johon mennessä väliaikaisrahoitus on muutettava ASP-lainaksi?
Väliaikaisrahoitus on muutettava ASP-lainaksi kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun ASP-lainan nostamiselle asetetut edellytykset täyttyvät eli kun omasäästöosuus ja kalenterivuosineljännekset tulevat täyteen.

Asunnon hankkiminen

Mitä tarkoittaa asunnon hankkiminen?
Asunnon hankinnalla tarkoitetaan asunnon ostoa koskevan kauppakirjan allekirjoituspäivää. Asunnon hankinta ei tarkoita omistusoikeuden siirtopäivää. Asunto saattaa siirtyä ostajalle myöhemmin esimerkiksi sen vuoksi, että asunnon kauppahinnan loppuosa maksetaan asunnon luovutuksen yhteydessä.

Omakotitalon rakentajalle asunnon hankkiminen tarkoittaa rakentamisen aloittamista. Rakentamisen aloittamiseksi katsotaan, kun ryhdytään rakennuksen perustuksen valutöihin tai perustukseen kuuluvien rakennusosien asentamiseen.

Mitä rahoitusta voidaan käyttää asunnon maksamiseen ennen kaupantekoa?
Kaikki, mikä maksetaan ennen kaupantekoa, maksetaan omista varoista (esimaksu, varausmaksu, käsiraha jne.). Se osuus, joka maksetaan ennen kaupantekoa pienentää lopullista lainoitusta, koska tätä osuutta vastaan ei tarvita lainaa. Ennen kaupantekoa maksettua osuutta ei kuitenkaan voida laskea mukaan 10 prosentin omasäästöosuuteen, koska se on maksettu ennen kuin kaupat on tehty.

Kaupantekopäiviä ei ole kuin yksi, eli se jolloin kauppakirja allekirjoitetaan. ASP-lainoituksen näkökulmasta ei siis ole ”alkukauppaa” ja ”loppukauppaa”. Kauppahinta voidaan maksaa myyjälle monessa osassa, mutta kaupantekopäiviä on aina vain yksi, ja se on yleensä silloin kun ensimmäinen erä siirtyy myyjälle.

Missä järjestyksessä varat käytetään asunnon kauppahinnan maksuun otettaessa ASP-lainoitus?
Kauppahinnan maksu aloitetaan aina ASP-tilin varoilla. Tämän jälkeen on mahdollista käyttää muita omia varoja ja sen jälkeen lainoitusta. Järjestys on siis aina ASP-tilin varat -> muut omat varat -> lainoitus.

Rakentaminen ja tontin hankinta

Mitä voidaan ottaa mukaan ASP-rahoitukseen, kun on kyseessä rakentaja?
ASP-tilin varoilla ja nostettavalla lainalla voidaan rahoittaa kaikki se työ, mikä tapahtuu rakentamisen aloittamisen jälkeen. Rakentamisen aloittamisella tarkoitetaan sitä, kun ryhdytään rakennuksen perustuksen valutöihin tai perustukseen kuuluvien rakennusosien asentamiseen. Mukaan ASP-rahoitukseen ei voida ottaa kaivuutöitä, louhimista, kivien räjäyttelyä, puiden kaatamista jne. Tämä tarkoittaa siis sitä, että rakentajalla tulee myös olla omia varoja, joilla hän tekee maanmuokkaustyöt ennen kuin ASP-tilin varat käytetään rakentamiseen (tai tontin hankintaan, jos myös se kuuluu osana ASP-projektiin).

Voiko ASP-lainalla maksaa myös tontin hankintakustannukset?
ASP-lainoitukseen voidaan ottaa tontti mukaan, mutta tällöin rakentamisen tulee alkaa puolen vuoden sisällä tontin hankinnasta. Omasäästöosuus (10 %) lasketaan silloin tontin ja kustannusarvion yhteissummasta. Jos tontti ostetaan väliaikaisrahoituksella, niin myös tällöin tulee rakentamisen alkaa puolen vuoden sisällä tontin hankinnasta. Jos ASP-ehdot ovat täyttyneet jo tontin hankintahetkellä, lähdetään siitä, että tontin hankintaan käytetään ASP-tilin varoja ja jos niitä vielä jää, niin seuraavaksi ne käytetään rakentamiseen.

Valtiontakaus

Valtiontakaus ja ASP-asunnon hankkiminen
Väliaikaisrahoituksen vakuuksista pankki ja asiakas voivat sopia vapaasti. Kun väliaikaisrahoitus myöhemmin korvataan ASP-lainalla, voi lainan vakuudeksi liittää valtiontakauksen. Takauksesta on sovittava kirjallisesti ennen asunnon kaupantekoa käytyjen lainaneuvottelujen yhteydessä.

Väliaikaisrahoitukseen voi tarvittaessa ottaa vakuudeksi valtiontakauksen normaalin takauslainan ehtojen mukaisesti. Takauksen määrästä maksetaan 2,5 prosentin takausmaksu. Kun valtion takaama väliaikaisrahoitus myöhemmin korvataan ASP-lainoituksella, niin sitä koskee ASP-kohteen korkeampi takausmäärä. Väliaikaisrahoitukseen otetun valtiontakauksen takausmaksua ei palauteta asiakkaalle, kun väliaikaisrahoitus vaihdetaan ASP-lainoitukseksi. Takausmaksua ei palauteta, kun asuntokauppa on tehty 1.1.2017 tai sen jälkeen.

Lisätietoja takauslainan perusteista: takauslainan tuotekortti.

Julkaistu 23.11.2012 klo 14.41 , päivitetty 11.8.2017 klo 13.54
Suomeksi   På svenska

Takaisin sivun alkuun