Korkotuki ASP-lainalle

Valtiokonttori maksaa korkotukea ASP-lainalle 10 vuotta lainan nostamisesta. Laina-aika voi olla enintään 25 vuotta ja lyhennystavasta voi sopia pankin kanssa. Korkotuen maksuvuosina lyhennysvapaata voi olla enintään 2 vuotta. Mahdollisesta ASP-lainan ennenaikaisesta takaisinmaksusta voi sopia pankin kanssa vapaasti.

Korkotukena maksetaan 70 prosenttia koron siitä osasta, joka ylittää 3,8 %. Kun ASP-lainan korko on alle 3,8 %, lainansaaja maksaa koron kokonaisuudessaan itse. Kun korko ylittää 3,8 %, valtio tukee lainansaajaa maksamalla korkotukea. Korkotuki kanavoidaan lainansaajalle pankin kautta siten, että pankki laskuttaa lainansaajalta korkoa, josta on vähennetty valtion maksama osuus.

Korkotuen maksaminen alkaa korkotukilainan nostamisen jälkeen. Valtiokonttori maksaa osan lainansaajan korosta suoraan lainan myöntäneelle rahoituslaitokselle. Korkotuki maksetaan lainan eräpäivinä kaksi kertaa vuodessa (6 kk:n välein). Yksityishenkilön korkotukilainan korko ja lyhennys voivat erääntyä myös kuukausittain, vaikka korkotuki maksetaan vain kaksi kertaa vuodessa.

ASP-etujen saaminen edellyttää, että asunto tulee ASP-lainansaajan omaan vakituiseen asumiskäyttöön. Asunnon väliaikainen vuokraus enintään kahdeksi vuodeksi on myöhemmin mahdollista, jos ASP-lainansaaja muuttaa työn tai opiskelun vuoksi toiselle paikkakunnalle. Asunnon vuokrauksesta on ilmoitettava kirjallisesti asunnon sijaintikunnan asuntoviranomaiselle.

ASP-asunnon voi rajoituksetta myydä ja tarvittaessa hankkia tilalle uuden omistusasunnon. Korkotuen jatkuminen seuraavan asunnon lainoituksessa edellyttää, että uusi asunto ostetaan kohtuullisessa ajassa ja jäljellä oleva korkotukilaina käytetään asunnon rahoittamiseen.

ASP-korkotukilainalle voi tarvittaessa saada myös valtiontakauksen, joka on maksuton. Tietoja valtiontakauksesta on kohdassa valtiontakaukset yksityishenkilöille.

Valtiokonttori tekee tarpeen vaatiessa ASP-säädösten soveltamisesta ratkaisuja myös yksittäistapauksissa.

Lomake: ASP-korkotukiasunnon vuokrausilmoitus (pdf)

Julkaistu 23.11.2012 klo 14.23 , päivitetty 18.6.2018 klo 11.21
Suomeksi   På svenska

Takaisin sivun alkuun