Hyppää sisältöön

Valtion maksullinen toiminta vuonna 2017

Hyväksyessään hallituksen esityksen valtion maksuperustelaiksi eduskunta edellytti samalla, että hallitus seuraa lain soveltamisen vaikutuksia hallintoon ja kansalaisten asemaan. Valtiokonttorin vuosittain laatima selvitys valtion maksullisesta toiminnasta luo osaltaan edellytyksiä tämän seurantatehtävän toteuttamiselle.

Vuonna 2017 (2016) valtion maksullisen toiminnan tuotot olivat yhteensä 1,5 (1,4) mrd. €, joista

  • julkisoikeudellisten suoritteiden osuus oli 0,358 (0,337) mrd. €,
  • markkinasuoritteiden 0,357 (0,351) mrd. € ja
  • erityislakien nojalla hinnoiteltavien suoritteiden 0,395 (0,384) mrd. €.

Vuonna 2017 julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus koko valtion tasolla oli 98 %. Julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus kasvoi kaksi prosenttiyksikköä vuoden takaisesta (96 %). Markkinasuoritetuotannon kustannusvastaavuus koko valtion tasolla oli kertomusvuonna 102 % (103 %). Kertomusvuonna erityislakien nojalla hinnoiteltujen suoritteiden kustannusvastaavuus oli 42 % (43 %).

Selvityksessä on käytetty kirjanpitoyksiköiden tilinpäätösten kustannusvastaavuuslaskelmia. Selvityksessä on mukana ne kirjanpitoyksiköt, joiden maksullinen toiminta ylittää miljoona euroa vähintään yhdellä osa-alueella. Vuonna 2017 edellä mainitun mukaisia kirjanpitoyksiköitä oli yhteensä 44. Kertomusvuonna kirjanpitoyksiköitä oli yhteensä 65.

Selvitys on julkaistu Valtiokonttorin verkkosivuilla täällä >

Selvityksestä on laadittu interaktiivinen PowerBI-visualisointi, jossa on mahdollista tarkastella maksullisen toiminnan tuottoja vuosina 2010-2017 koko valtion tasolla, hallinnonaloittain sekä kirjanpitoyksiköittäin.

Visualisointi on tarkasteltavissa täällä >

◄ Kaikki uutiset