Hyppää sisältöön

Valtiokonttori ja ARA järjestivät alueseminaarin Jyväskylässä

Valtiokonttori ja Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) järjestivät Jyväskylässä 22. toukokuuta alueseminaarin aravavuokra-asuntokannan kehittämisestä ja kuntien asumisen suunnittelusta. Seminaari kokosi noin 60 osallistujaa lähialueiden kuntien hallinto- ja talousyksiköistä ja vuokrataloyhteisöistä.

Puheenvuoroissa kuultiin talouskasvun ja asuntomarkkinoiden nykytilanteesta ja tulevaisuuden näkymistä, jotka näyttävät tuovan haasteita vuokrataloyhteisöille. Rakentamisen noususuhdanne on päättynyt ja asuntokauppa hidastunut. Väestön vähentyminen ja kaupungistuminen vaikuttavat vahvasti pienten paikkakuntien asumisen suunnitteluun.

ARAn valvontapäällikkö Sami Turunen kertoi ARA-asuntojen määrän pienenevän ja vapaarahoitteisten, etenkin vuokra-asuntojen, määrän olevan kasvussa joka puolella Suomea. Tyhjien ARA-vuokra-asuntojen määrä kasvoi viime vuosikymmenellä voimakkaasti, mikä on tuottanut kustannuksia yhteisöille. Suurimmat syyt asuntojen alhaiseen käyttöasteeseen ovat liian suuri koko ja sijainti.

Lakiuudistukset ennaltaehkäisevät ja edistävät talouden tervehdyttämistä

Valtiokonttorin rahoitusasiantuntijat Elina Vanhanen ja Marjo Terävä esittelivät vuoden 2019 helmikuussa voimaan tulleet lakimuutokset, jotka edistävät vuokrataloyhteisöjen talouden tervehdyttämistä. Muutosten tavoitteena on parantaa väestöltään vähenevillä alueilla toimivien yhteisöjen toimintaedellytyksiä ja taloutta.

”Lakimuutokset mahdollistavat aravalainojen lainaehtojen muutokset sekä talouden tervehdyttämisavustusten ja purkuakordien myöntämisen aiempaa ennaltaehkäisevämmin jo silloin, kun yhteisön voidaan ennakoida joutuvan taloudellisiin vaikeuksiin”, toteaa Elina Vanhanen. ”Lakimuutosten myötä myös rajoitus- ja purkuakordien enimmäismääriä on korotettu ja korkeakorkoisten aravalainojen korkoja alennettu.” Samalla Vanhanen kuitenkin muistuttaa, että tervehdyttämistoimenpiteitä myönnettäessä yhteisön ja sen omistajan omat toimenpiteet ovat avainasemassa. Lisäksi tervehdyttämistoimenpiteiden myöntämisen edellytyksenä on se, yhteisön talous saadaan tasapainotettua pysyvästi tervehdyttämisprosessin tuloksena.

Lakimuutosten myötä edellytyksenä lainaehtomuutoksen ja tervehdyttämisavustuksen myöntämiselle on myös yhteisön laatima ja Valtiokonttorin hyväksymä tervehdyttämissuunnitelma. ”Tervehdyttämissuunnitelman laatimisessa auttaa hyvin tehty taustatyö”, kertoo Marjo Terävä. ”Toimenpiteiden suunnittelussa on helpompi edetä, kun yhteisöllä on hyvä käsitys omasta asuntokannastaan, toimintaympäristöstään ja tulevaisuuden näkymistä. Ja aina voi kysyä vinkkejä alkuun pääsemiseksi meiltä Valtiokonttorista.” Myös ARA kannustaa yhteisöjä aktiiviseen yhteydenpitoon.

Seuraava alueseminaari järjestetään loppuvuodesta. Tarkemmasta paikasta ja ajankohdasta tiedotetaan myöhemmin.

 

Aravalainat

Soita 0295 50 2520, ma–pe klo 10.00–15.00 tai lähetä sähköpostia luottopalvelu@valtiokonttori.fi.

◄ Kaikki uutiset