Hyppää sisältöön

Väestöltään vähenevien paikkakuntien ARA-vuokrataloyhteisöille paremmat tukitoimet

Tasavallan presidentti on tänään vahvistanut lait, joilla parannetaan ARA-vuokrataloyhteisöjen taloudellisia tukitoimenpiteitä. Lakimuutoksilla pystytään puuttumaan aiempaa varhaisemmassa vaiheessa tyhjistä ARA-asunnoista johtuviin vuokrataloyhteisöjen taloudellisiin vaikeuksiin.

Aiemmin tukitoimenpiteitä myönnettiin vasta silloin, kun vuokrataloyhteisö oli huomattavissa taloudellisissa vaikeuksissa. Lakimuutosten myötä aravalainojen ehtoja voidaan muuttaa ja tervehdyttämisavustusta myöntää nykyistä aiemmin, jos sen avulla voidaan ennaltaehkäistä yhteisön taloudellisia vaikeuksia.

Yhtä lailla lainojen osittainen anteeksianto taloja purettaessa (ns. purkuakordi) voidaan tarvittaessa myöntää nykyistä varhaisemmin. Lisäksi akordien enimmäismäärää nousee. Mikäli aravalainansaaja on huomattavissa ja pitkäaikaisissa taloudellisissa vaiheuksissa, voidaan jäljellä olevasta aravalainasta antaa anteeksi enintään 90 prosenttia taloa purettaessa.

Lakimuutokset perustuvat asuntokannan ja asuinolojen kehittämistoimenpiteitä kasvukeskusten ulkopuolella selvittäneen työryhmän (ns. AAKE-työryhmä) ehdotuksiin.

Lait tulevat voimaan 1.2.2019.

Lähde: Ympäristöministeriö

◄ Kaikki uutiset