Hyppää sisältöön

Tiedolla johtamisen ja analytiikan ilosanomaa Valtiokonttorista

Tietokirin mustavalkoinen logoValtiokonttorissa tiedolla johtamista edistetään usealla eri rintamalla. Analysointipalvelutiimimme on kuluvan vuoden aikana tuottanut yli 30 analysointi-casea, ja tekeillä on noin kymmenkunta tapausta. Vastikään olemme tehneet yhdessä Palkeiden kanssa myös konsernitiedon analyysi- ja rajapinta-alustaan liittyvän selvityksen. Näiden rinnalla edistymme virallisraportoinnin automatisoinnissa ja julkishallinnon raportointipalvelussa.

Lainaa data-analyytikko päiväksi!

Analysointipalvelutiimin tällä hetkellä työpöydällä olevissa caseissa korostuu ennakoiva analytiikka. Tiimimme esimerkiksi mallintaa rikollisten syyttämisen taustadataa Syyttäjälaitoksen strategisen henkilöstösuunnittelun tueksi. Dataa rikastetaan väestö-, elinolo-, terveys-, talous- ja työllisyysdatoilla, joiden avulla pyritään ennakoimaan varsinkin vaativien syyttäjätapausten ilmentymiä eri paikkakunnilla vuosia eteenpäin.

Tässä analysointipalvelutiimimme data-analyytikot

Tässä analysointipalvelutiimimme data-analyytikot: Juho Savonen, Juho Jyrkiäinen (takana), Ella Tarvainen ja Aleksi Kirjonen (edessä).

Toinen ennakoivaan analytiikkaan liittyvä case on koneälyä hyödyntävä työkalu, joka auttaa kirjanpitoyksikkötasoisten tulo- ja menoennusteiden tuottamisessa. Näiden Rahakas-ennusteiden tekeminen on taloushallinnon henkilöille usein työlästä, ja joidenkin tulo- ja menoerien ennustaminen on hankalaa. Kone saattaa olla ihmistä parempi ennusteiden tuottamisessa varsinkin silloin, kun oleellisten muuttujien välillä on vaikeasti havaittavissa olevia epäsuoria yhteyksiä. Koneoppiva työkalu tekee historiallisiin toteumiin perustuvia ennusteita automaattisesti, ja kehittyy jatkuvasti sitä mukaa kun dataa syötetään lisää.

Analysointipalvelutiimimme tarjonta on ilmeisen monipuolista. Palveluun kuuluu vaikutusarviointeja, ennakoivaa analytiikkaa, tiedon visualisointia, ilmiöiden selittämistä/tutkimista datalla, tietojen yhdistelyä/rikastamista ja raportointia.

Virastoille tarjotaan myös mahdollisuutta lainata data-analyytikko päiväksi. Päivän aikana ideoidaan, miten eri tietolähteistä saatavalla datalla voidaan edistää tiedolla johtamista juuri asiakkaan organisaatiossa. Jos kiinnostuit mahdollisuudesta, pyydämme olemaan yhteydessä osoitteeseen analysointipalvelu(at)valtiokonttori.fi.

Valikoituihin valmiisiin tapauksiin voi tutustua Tietokiri-sivustolla:

Tulossa: Yhteinen konsernitiedon analyysi- ja rajapinta-alusta

Nykyään konsernipalveluiden tiedot ovat hajallaan eri järjestelmissä ja niiden kerääminen ja yhdistely on erittäin työlästä – oli kyseessä organisaatio- tai konsernitasoinen data. Myös nykyaikaisten ohjelmointirajapintojen (APIt) hyödyntäminen nykyisissä järjestelmissä on hankalaa. Miikka Saarteisen (Valtiokonttori) ja Heikki Asikaisen (Palkeet) johdolla selvitettiin, millaisilla teknisillä ratkaisuilla voidaan luoda edellytykset konsernidatan helpommalle hyödyntämiselle. Selvityksen perusteella konsernidatan virtualisointiratkaisu, jossa eri järjestelmissä oleva data saatetaan sovellusten saataville reaaliaikaisesti, vastaa kehittämisen alkuvaiheessa hyvin tunnistettuihin tarpeisiin.

Konsernidatan virtualisointiratkaisun puitteissa on siis mahdollista ratkaista niin yksittäiseen tiedonhakuun, tietojen yhdistelyyn kuin API-rajapintoihin liittyvät ongelmat. Tavoitteena on, että alustan avulla keskeisiä konsernitietolähteitä voidaan käyttää analysointipalveluissa vuoden 2019 lopussa.

Lue lisää analyysi- ja rajapinta-alustasta Tietokiri-sivustolta >

Virallisraportointia automatisoidaan

Talousarvioehdotus, tilinpäätös, toimintakertomus ja henkilöstökertomus ovat virallisraportteja, joita tuotetaan pääsääntöisesti käsipelillä kaikissa kirjanpitoyksiköissä. Raportteihin tarvittavien tietojen keräämiseen, tekstien kirjottamiseen ja visualisointeihin uppoaa runsaasti resursseja. Varsinkin tietojen kerääminen eri lähteistä koetaan työlääksi.

Martti Kallavuo (Valtiokonttori) on käynnistänyt kokeilun virallisraportoinnin automatisoinnista Underhood-nimisen yrityksen kanssa. Mukana työssä on Maanmittauslaitos, jonka henkilöstöraportin automatisointia kokeillaan ensimmäiseksi. Tavoitteena on tuottaa virallisraporttien numeeriset perusfaktat ja niiden visualisoinnit automaattisesti raporteille. Lisäksi kokeilemme Underhoodin tuotetta, jolla faktoista voidaan tuottaa automaattisesti analyysitekstejä, joita ihminen voi tarvittaessa jatkojalostaa.

Lue lisää virallisraportoinnin automatisoinnista Tietokiri-sivustolta >

Julkishallinnon raportointipalvelu työn alla

Uudesta julkishallinnon raportointipalvelusta on raportoitavissa vuodesta 2020 alkaen kuntien talousarviotiedot sekä 1.1.2021 alkaen kuntien ja maakuntien talouden toteumatiedot. Myös valtionhallinnon talous-, henkilöstö- ja tuloksellisuustiedot ovat jatkossa raportoitavissa samasta palvelusta. Palvelu tulee olemaan julkishallinnon toimijoille tärkeä ohjauksen ja seurannan työkalu. Palvelu lisää myös hallinnon avoimuutta, sillä se on julkinen ja kaikille avoin.

Rakennamme julkishallinnon raportointipalvelua parhaillaan yhteistyössä valtiovarainministeriön kanssa. Haluamme tehdä palvelusta helppokäyttöisen ja visuaalisen. Kuuntelemme asiakkaiden tarpeita ja näkemyksiä projektin eri vaiheissa, jotta uusi palvelu vastaisi mahdollisimman hyvin erilaisiin tarpeisiin.

Lue lisää julkishallinnon raportointipalvelusta Tietokiri-sivustolta >

Teksti: Aleksi Kirjonen
Kuva: Eeva Penttilä

◄ Kaikki uutiset