Hyppää sisältöön

Talous ja henkilöstö -toimialasta T3 ‒ Talous, tieto ja työelämä

”Ensimmäisiksi yhteisen kehittämisen alueiksi nostamme asiakasyhteistyön, tiedolla johtamisen sekä viestinnän”, kertoo toimialajohtaja Lasse Skog.

​Lokakuun alussa Valtiokonttorin Talous ja henkilöstö -toimiala sai uuden organisaatiorakenteen ja nimen: T3 ‒ Talous, tieto ja työelämä.

”Nimi kuvaa hyvin uutta toimintakenttäämme”, toteaa toimialajohtaja Lasse Skog.

Toimiala tuottaa valtion talouteen ja maksuliikkeeseen liittyviä palveluita sekä konsultoi ja sparraa virastoja taloushallintoon, työelämän kehittämiseen sekä tiedolla johtamiseen liittyen.

Muutoksen taustalla konsernitoimijoiden roolien selkiyttäminen ja uudet tehtävät

Lokakuun alussa osa valtion HR-tehtävistä siirrettiin Palkeisiin ja marraskuun alussa CAF-laatutyö siirtyy HAUSin hoidettavaksi.

Valtiokonttorille on tullut hiljattain myös uusia tehtäviä, joita ovat muun muassa

  • tiedolla johtamisen kehittäminen valtionhallinnossa,
  • kuntien ja maakuntien taloustietojen kokoaminen ja raportointi sekä
  • taloushallinnon raportointikoodiston ylläpito, kehittäminen ja markkinointi.

Näiden lisäksi valtion hankintatoimen koordinoinnissa ja kehittämisessä on työsarkaa nykyistä laajemmin.

”Näistä muutoksista johtuen totesimme jo keväällä, että Talous ja henkilöstö -nimi ei enää kuvaa toimintaamme. Samalla totesimme, että muutoinkin toimialalla on hyvä järjestäytyä uudelleen toimintaympäristö ja sen odotukset huomioiden”, Skog toteaa.

”Uudessa toimintamallissa pyrimme entistä enemmän palvelulähtöiseen ajatteluun ja asiakaskeskeisyyteen. Tämä tulee näkymään toimintatavoissamme”, Skog lupaa.

”Ensimmäisiksi yhteisen kehittämisen alueiksi nostamme asiakasyhteistyön, tiedolla johtamisen sekä viestinnän.”

T3 - Talous, tieto ja työelämä -toimialan organisaatiokaavio, lokakuu 2018
◄ Kaikki uutiset