Hyppää sisältöön

Sotainvalidien laitoshoidon raja alenee

Sotainvalidien laitoshoidon raja alenee

Sotilasvammalaki (404/1948) muuttuu 1.1.2019 alkaen siten, että sotiemme 1939–1945 johdosta vammautuneet tai sairastuneet pääsevät Valtiokonttorin korvaamaan laitoshoitoon, jos heidän haitta-asteensa on 10 % tai enemmän.

Aiemmin laitoshoitoon pääseminen on edellyttänyt 20 %:n haitta-astetta. Valtiokonttori on määrittänyt sotainvalidien haitta-asteet hakemuksen ja lääkärinlausuntojen perusteella. 

Laitoshoitoa antavat Valtiokonttorin kilpailuttamat laitokset. Myös kunnallisen laitoshoidon raja laskee vastaavasti. Laitoshoitoon haetaan maksusitoumus Valtiokonttorilta.

Lakimuutos koskee vain sotiemme 1939–1945 johdosta vammautuneita tai sairastuneita sotainvalideja. Lakimuutos ei koske muita sotilasvammalain piiriin kuuluvia henkilöitä, vaan asevelvollisena ja rauhanturvaajina ennen vuotta 1991 vammautuneiden haitta-asteraja säilyy ennallaan. Sotilasvammalaki ja sen muutos eivät koske rintamaveteraaneja. Rintamaveteraanien laitoshoito ei ole Valtiokonttorin korvaamaa.
 

◄ Kaikki uutiset