Hyppää sisältöön

Robotti työkaverina

Vuoden 2017 puolella Valtiokonttorin kahdessa yksikössä, korvaustoiminnoissa ja antolainauksessa, tehdyssä kartoituksessa tunnistettiin 70 osaprosessia, joita olisi mahdollista automatisoida RPA:n (Robotic Process Automation -ohjelmistorobotiikka) avulla. Osaprosessit sisältävät runsaasti manuaalitehtäviä tai tehtävän osasia, jotka voidaan korvata robotilla.

Kyseessä on ohjelmisto, joka opetetaan käyttämään eri sovellusten käyttöliittymiä samaan tapaan kuin ihminen. Tällä hetkellä kyse on puhtaasti robotiikasta, eli tekoälyä ei ole käytössä.

Valtiokonttori on saanut vuodelle 2018 rahoitusta muutamiin robotiikkahankkeisiin, tässä esitellään kaksi.

Kuolinpäivätiedon siirto kahden tietojärjestelmän välillä

Valtiokonttori huolehtii sotainvalidien sekä heidän puolisoidensa ja leskiensä korvaus- ja kuntoutusasioista. Sotainvalideille kuuluvien korvausten käsittelyä ja maksatusta hoidetaan SOVAKO-nimisellä sovelluksella. Puoliso- ja erityisryhmien kuntoutushakemusten käsittelyjärjestelmän nimi on AKU. Sovellukset eivät keskustele keskenään.

SOVAKOon päivittyy VRK:sta mm. kuolinpäivätietoja. Aiemmin SOVAKOn ja AKUn tietoja vertailtiin manuaalisesti, jottei takaisinperittäviä tukia syntyisi tai ettei kuntoutusavustusta maksettaisi henkilölle joka ei voi sitä enää käyttää.

Nyt robotti tarkistaa parin tuhannen asiakkaan tiedot joka yö. Näin varmistetaan, että asiakas on edelleen oikeutettu korvaukseen.

Pilottikäyttö on alkanut 18.10.2018.

Lisätietoja:
palvelupäällikkö Tiina Kyttälä
puh. 0295 50 2737
etunimi.sukunimi@valtiokonttori.fi

Tapaturmavakuutuksen laiminlyöntimaksujen käsittely

Valtiokonttorissa käsitellään Tapaturmavakuutuskeskukselta (TVK) tulevat työnantajan tapaturmavakuutuksen laiminlyöntimaksuhakemukset. Tiedot viedään TIA-korvausjärjestelmään ja laiminlyöjälle lähetetään kuulemiskirje. Kuulemisen jälkeen tehdään päätös ja lähetetään se asiakkaalle ja TVK:lle.

Robotin avulla automatisoidaan useita manuaalisia työvaiheita. Hakemuksia on vuosittain noin 1 500 ja määrän arvioidaan kasvavan, joten robotti vapauttaa merkittävän määrän henkilötyöaikaa muihin tehtäviin.

Pilotointi alkoi 15.10. ja päättyi 19.10. jonka jälkeen tehdään päätökset jatkosta.

Lisätietoja:
johtava lakimies Marjukka Vallioniemi
puh. 0295 50 2557
etunimi.sukunimi@valtiokonttori.fi

◄ Kaikki uutiset