Hyppää sisältöön

Kattavat työelämäpalvelut valtion virastoille Valtiokonttorista ja Kevasta

Työelämä on murroksessa. Digitalisaatio muuttaa työtä perustavanlaatuisesti. Toimintaympäristön ja työn kompleksisuus kasvaa ja oman osaamisen kehittäminen on jatkuvaa. Valtiokonttori ja Keva vastaavat haasteeseen uudenlaisella palvelutarjonnalla vuoden 2019 alusta lukien.

”Haluamme yhdessä tukea valtion organisaatioita työelämän muutosten keskellä. Meille tärkeää on olla kumppaneina luomassa ketterää ja uudistumiskykyistä valtionhallintoa, jonka työntekijät voivat hyvin, oppivat, osallistuvat toiminnan kehittämiseen ja kokevat työnsä merkitykselliseksi. Tavoitteena on ketterät ja verkottuneet organisaatiot, vireä ja kokeileva organisaatiokulttuuri sekä henkilöstön työkyvyn vahvistaminen ja työssä jatkaminen uran kaikissa vaiheissa”, kommentoivat Työelämäpalveluiden johtaja Kati Korhonen-Yrjänheikki Kevasta ja apulaisjohtaja Olli Ahonen Valtiokonttorista.

Muutoksen mahdollistaa valtiovarainministeriön joulukuun alussa tekemä päätös.

”Päätimme ottaa valtiolla käyttöön Kevan tarjoaman työelämäpalveluiden kokonaisuuden vuoden 2019 alusta. Poikkeuksena on virastoille suunnattu työelämän kehittämiseen tarkoitettu Kaiku-raha, joka valtiolla tulee edelleen Valtiokonttorin kautta. Myös Kaiku-kehittäjien ja työsuojelijoiden verkostot jatkavat toimintaansa. Tavoitteena on saada valtion organisaatioille entistä laajempi palvelutarjonta Valtiokonttorin ja Kevan tiiviillä yhteistyöllä”, neuvotteleva virkamies Päivi Lanttola valtiovarainministeriöstä kertoo.

Palvelutarjontaa muotoillaan alkuvuodesta yhdessä asiakasvirastojen kanssa, jotta asiakkaiden olisi mahdollisimman helppo mieltää missä tilanteissa heitä palvelee Keva ja milloin taas Valtiokonttori.

Valtiokonttorista tukea työelämän murrokseen

Valtiokonttorin Kaiku-tiimiläiset ovat uuden ja merkityksellisen työn sekä inhimillisen työelämän asiantuntijoita. Valtiokonttori tarjoaakin palveluita valtion organisaatioiden uudistumiseen.

Organisaatiot saavat Valtiokonttorista tukea uudistumiskyvyn ja muutosvalmiuksien vahvistamiseen, joustavan organisoitumisen kehittämiseen sekä valmentavan johtamisen sekä yhdessä- ja itseohjautuvuutta tukevan toimintakulttuurin kehittämiseen. Valtiokonttori myöntää organisaatioille myös Kaiku-rahaa sellaisiin kehittämishankkeisiin, joilla edistetään valtion virastojen uudistumista ja inhimillistä pääomaa.

Valtiokonttorin tavoitteena on lisäksi vahvistaa verkostoja ja edistää tiedolla johtamista.

Kevasta palvelut työkyvyn vahvistamiseen

Keva on ollut vuodesta 2011 lähtien valtion työntekijöiden eläkevakuuttaja. Vuoden 2019 alusta myös Kevan työkyvyn vahvistamiseen tarkoitetut palvelut ovat tarjolla valtion työnantajille. Laajan palvelupaketin eri osat tulevat asteittain käyttöön ensi vuoden aikana.

Keva tarjoaa jatkossa valtiolle palveluita työkyvyttömyyskustannusten, sairaspoissaolojen ja työkyvyttömyysriskien hallintaan sekä työkyvyttömyysriskiä ennaltaehkäisevien toimien kehittämiseen. Valtion organisaatioiden käytössä ovat muun muassa Kevan asiantuntijapalvelut tiedolla johtamiseen, työkyvyn tuen prosessien kehittämisen sekä vaikuttavan ja asiakastarpeista lähtevän työterveysyhteistyön rakentamiseen.

Lisätietoja antavat:

  • apulaisjohtaja Olli Ahonen, Valtiokonttori, olli.ahonen@valtiokonttori.fi, 0295 503 310
  • kehittämispäällikkö Eija-Maria Gerlander, Keva, eija-maria.gerlander@keva.fi, 040 7750044
  • neuvotteleva virkamies Päivi Lanttola, valtiovarainministeriö, paivi.lanttola@vm.fi, 0295 530 120
◄ Kaikki uutiset