Hyppää sisältöön

Hallitus esittää yrityksille uutta korvausta asiakastilojen sulkemisesta

Hallitus esittää, että yrityksille maksettaisiin korvaus, jos niiden toimitilat on lain tai viranomaismääräyksen johdosta pidettävä suljettuina koronavirusepidemian vuoksi. Uusi sulkemiskorvaus koskisi pieniä yrityksiä ja mikroyrityksiä, joissa on enintään 49 työntekijää. Isommille yrityksille valmistellaan erillinen tuki mahdollisimman pikaisesti. Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan myös tapahtuma-alan tukemista valmistellaan parhaillaan erikseen.

Hallitus antoi eduskunnalle lakiesityksen 18.3.2021. Esitys täydentää lakiesitystä kustannustuen kolmannesta hakukierroksesta, joka on parhaillaan eduskunnan käsiteltävänä. Lain on tarkoitus tulla voimaan 12.4.2021. Yritykset hakisivat sulkemiskorvausta Valtiokonttorista ja haku voitaisiin avata toukokuun alussa.

Korvaus suunnataan ravintoloille ja muille suljetuiksi määrätyille yrityksille

Uusi sulkemiskorvaus koskisi ravintoloita ja muita ravitsemisyrityksiä, jotka on suljettu majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetulla lailla 9.–28.3.2021. Ruoan ulosmyynti on kuitenkin sallittua. Ulosmyynti huomioidaan korvauksen määrässä.

Korvausta voitaisiin maksaa myös yrityksille, jotka kunta tai aluehallintovirasto voi määrätä suljettavaksi tartuntatautilain nojalla. Näitä ovat esimerkiksi liikunta- ja urheilutilat ja kuntosalit, yleiset saunat, uimahallit ja kylpylät sekä sisäleikkipuistot.

Korvaus maksettaisiin yrityksille sulkemisajalta, jos ne ovat suljettuina yli 15 vuorokautta. Jos yritysten asiakasmäärää on rajoitettu, mutta niitä ei ole suljettu kokonaan, ne eivät ole tuen piirissä. Nämä yritykset voivat kuitenkin hakea kustannustukea.

Sulkemiskorvaus perustuisi yrityksen kuluihin helmikuussa 2021 sekä ilmoitukseen siitä, kuinka suurta osaa liiketoiminnasta sulkeminen koskee. Palkkakuluista korvattaisiin 100 prosenttia ja muista kuluista, kuten vuokrakuluista, 70 prosenttia. Aiemmin myönnetyt koronatuet otetaan huomioon, eikä tukien enimmäismäärä saisi ylittää 1,8 miljoonaa euroa EU:n valtiontukisääntöjen mukaan.

Mikäli lailla tai viranomaisen päätöksellä asiakastilojen sulkua jatketaan ensimmäisen korvaushakemuksen lähettämisen jälkeen, yritys voi hakea sulkemiskorvausta vähintään 14 kalenteripäivän jaksoissa. Tämä nopeuttaa tuen saamista. Sulkemiskorvauksen vertailukausi pysyisi samana eli korvauksen määrä perustuu yrityksen kuluihin helmikuussa 2021.

Aikataulu

Tarkoitus on, että laki tulee voimaan 12.4. ja haku voitaisiin avata Valtiokonttorissa toukokuun alussa. Valtiokonttori tiedottaa hakemisen käynnistymisestä verkkosivuillaan ja somekanavissaan. Lakiesityksen etenemistä kannattaa seurata pitämällä silmällä työ- ja elinkeinoministeriön tiedotusta aiheesta.

Lisätiedot:

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote aiheesta >

Jyri Tapper, toimialajohtaja, puh. +358 295 502 950

◄ Kaikki uutiset