Hyppää sisältöön

Kehittäjien syyspäivä 1.10.2020

01.10.2020 9:00-14:00

Järjestäjä:Valtion työelämäpalvelut
Paikka:

Skype for Business

Tervehdys taas, valtiolla toimiva työn, toimintatapojen ja yhteisöllisyyden kehittäjä!

Meillä on ilo kutsua Sinut

KEHITTÄJIEN SYYSPÄIVÄÄN 1.10.2020 klo 9.00 – 14.00 (-15.30)*

joka järjestetään suosiolla nyt syksylläkin verkkotapahtumana. Meidän kehittäjien, jos keiden, on tärkeää viimeistään nyt harjoitella isoissakin ryhmissä työskentelyä ja yhteisöllisyyden rakentamista virtuaalisesti. Harjoitelkaamme sitä siis yhdessä😊.

Kevätpäivästä oppineena tyydymme äänen välittämiseen Skypessä, mutta työskentelemme aktiivisesti myös Howspace-alustalla – ennen tilaisuutta, tilaisuuden aikana ja jälkikäteen. Jokaisesta virastosta tulisi nyt siis olla mahdollisuus osallistua täysipainoisesti yhteiseen ajatteluun – hyvien haltijoiden ja operaattoreiden niin salliessa.

Oppiminenhan oli yksi Kevätpäivän teemoja, toivon ja vuorovaikutuksen ohella. Jatkamme tästä ja pohdimme eritoten jatkuvaa työssä oppimista ja tunnetoimijuutta sekä konflikteja oppimisen ja kehittymisen edellytyksinä. Edelleen haluamme vahvistaa pystyvyyden tunnetta, rohkeutta ja empatiaa myös poikkeuksellisissa olosuhteissa – kaikissa meissä.

Vieraina Päivi Hökkä ja Paula Rossi

Vieraina meillä on tällä kertaa KT, dosentti Päivi Hökkä Jyväskylän yliopistosta sekä tohtoritutkija Paula Rossi Tampereen yliopistosta.

Päivi Hökkä toimii yliopistotutkijana Jyväskylän yliopiston Kasvatustieteiden laitoksella. Hän on työskennellyt muun muassa Suomen Akatemia rahoittamassa REAL-hankkeessa (The role of agentic learning at work) sekä johtanut Työsuojelurahaston rahoittamaa TUNTO-hanketta (Tunnetoimijuus organisaation muutoksessa).

Päivin tutkimukset ovat keskittyneet erityisesti aikuisten työssä oppimisen kysymyksiin ammatillisen identiteetin ja toimijuuden näkökulmista. Viime aikoina tutkimus on laajentunut tarkastelemaan tunteiden ja toimijuuden johtamisen merkitystä työssä oppimisessa sekä organisaatioiden muutoksessa. Päivi on julkaissut laajasti sekä kotimaisilla että kansainvälisillä foorumeilla.

Paula Rossi puolestaan on valmistunut Lapin yliopistosta hallintotieteen, erityisesti johtamisen psykologian maisteriksi vuonna 2014 ja työskentelee nykyisin Tampereen yliopiston johtamisen ja talouden tiedekunnassa erityisesti julkisten palvelujen johtamisen parissa sekä erinäisten projektien, opettamisen että väitöskirjansa tiimoilta. Paulan tulevan väitöskirjan keskiössä on erityisesti konfliktien rooli julkisten organisaatioiden oppimisen ja systeemisen muutoksen aikaansaamisen edellytyksenä. Julkishallinnon, julkisen johtamisen ja kehittämisen monitoimijainen, -tasoinen ja kompleksinen toimintaympäristö korostaa konfliktien tarkastelun tärkeyttä.

Puheenvuorossa pohditaan muun muassa konfliktien paljastamia valta- ja vastuusuhteita, professionaalisia identiteettejä ja erilaisia tunnereaktioita, sekä sitä, miten konfliktien tarkastelu voi ohjata julkista toimintaa tiedolla johtamisesta kohti ymmärryksen johtamista.

Kaiku-kehittäjien syyskokous

*Kaiku-kehittäjät jatkavat 14.15 – 15.30 syyskokouksen merkeissä. Keskeisenä kysymyksenä on Kaiku-verkoston ja yhteistyöryhmän vaalikelpoisuuden uudelleenmäärittäminen.

Aloitamme prosessin Howspace-alustalla, jonne saat linkin pari viikkoa ennen tapahtumaa. Työ ja oppien jakaminen jatkuvat alustalla vielä osallistujien keskinäisen aktiivisuuden varassa lokakuun ajan.

Ilmoittaudu heti

Ilmoittaudu 23.9. mennessä osoitteessa https://www.lyyti.in/Kaiku-syyspaiva2020

”People who love learning fear less.”

Lämpimästi tervetuloa!

Valtiokonttorin työelämäpalvelut

Ilmoittaudu tapahtumaan

Muuta aiheeseen liittyvää