Hoppa innehåll

Statsekonomins månadsöversikt

Statskontoret förnyade publikationen som tidigare var känd som Statsekonomins månadsmeddelande och producerar nu ännu mer täckande information till den nya publikationen, som går under namnet Statsekonomins månadsöversikt. Har du redan bekantat dig med den förnyade översikten och den kompletterande analysen på webbplatsen Tutkihallintoa.fi?

 • Analysen kompletterar översikten

  I statsekonomins månadsöversikt rapporteras om förverkligandet av statsbudgeten, statens intäkter och utgifter, tillgångar, skulder och kassaflöden. Den innehåller bland annat balansen, statens resultaträkning, statens balansräkning och statsekonomins kassaflödesanalys. Som en del av månadsöversikten produceras en analys baserad på rapporterna, och diagrammen i anknytning till analysen publiceras också som Power BI-vyer.

  Statsekonomins månadsöversikt var tidigare känd som Statsekonomins månadsmeddelande. Förutom namnbytet förbättrade man också tillgängligheten till Power Bi-vyn i förnyelsen. Statskontoret publicerar Statsekonomins månadsöversikter och en analys baserad på siffrorna i dess rapporter på webbplatsen Tutkihallintoa.fi.

  TITTA NÄRMARE PÅ STATSEKONOMINS MÅNADSÖVERSIKT

 • Hur tas översikten fram?

  Statsekonomins månadsöversikt baseras på bokföringsuppgifter från bokföringsenheterna (budgetekonomin) och statliga fonder utanför budgeten (fondekonomin). Statskontoret kombinerar bokföringsuppgifterna till en månadsöversikt, som publiceras månatligen på webbplatsen Tutkihallintoa.fi.

  Statskontoret överlämnar uppgifter baserade på månadsöversikten bland annat till Statistikcentralen och finansministeriet. Baserat på uppgifterna upprättar Statskontoret också en analys, som publiceras några dagar efter att Statsekonomins månadsöversikt publicerats. Följ webbplatsen Tutkihallintoa.fi för att hålla dig à jour med de senaste uppgifterna.

  Vill du få information om den nya publikationen direkt i din e-post?

  PRENUMERERA PÅ STATSKONTORETS MÅNADSÖVERSIKT