Vem kan ansöka om ersättning för stängning för medelstora och stora företag?

Företag med kundlokaler som förordnades hållas stängda under mars-april 2021 antingen enligt lagen om inkvarterings- och förplägnadsbranschen eller enligt lagen om smittsamma sjukdomar kan ansöka om ersättning för stängning som gäller för medelstora och stora företag. Företag som sysselsätter minst 50 anställda och vars omsättning för stängningsperiodens kalendermånader har minskat med över 30 % jämfört med motsvarande tidsperiod för 2019 kan ansöka om ersättning. Om kundlokalerna stängts frivilligt kan ersättning för stängning inte beviljas. Kontrollera de lagenliga stängningsperioderna från vår tjänstesida.

Samhörande innehåll