Kan BSP-lånet ha ränteskydd?

Som referensränta på BSP-räntestödslån kan användas referensräntor som allmänt används för bostadslån, till exempel euriborränta eller fast ränta. På BSP-räntestödslån kan man inte använda ränteskydd såsom till exempel räntetak eller ränterör.

Samhörande innehåll