Hur mycket ersättning för stängning kan man få?

Stödets maximibelopp är 1 800 000 euro. Vid beviljande av stödet beaktas att inte den av Europeiska kommissionen beslutade  koncernspecifika övre gränsen på 10 000 000 euro överskrids.

Samhörande innehåll