Hur definieras medelstort och stort företag?

Till medelstora företag räknas de företag som har 50-250 anställda och med en årsomsättning på 10-50 miljoner euro eller med balansräkningens slutsumma på 10-43 miljoner euro. Stora företag är större än så.

Samhörande innehåll