• Mitä?

  Valtion taloushallinto ja laskentatoimi tuottavat tietoa kansalaisille, eduskunnalle ja hallitukselle sekä valtion yhteistyökumppaneille, kuten EU:lle. Tavoitteena ovat oikeat ja riittävät taloudelliset tiedot valtion varojen käytöstä.

  Palvelemme virastoja kehittämällä yhtenäisiä ja laadukkaita toimintatapoja. Valtion virasto ja talousarvion ulkopuolinen rahasto saa Valtiokonttorista tukea ulkoiseen kirjanpitoon, sisäiseen laskentaan ja valtuusseurantaan liittyvissä asioissa.

  Määräysten, ohjeiden ja neuvonnan avulla pyritään takaamaan tietojen yhdenmukaisuus. Viraston tuottavuutta ja tehokkuutta kehitetään prosesseja ohjaamalla ja määräämällä organisaatioiden vastuunjaosta.

 • Miten?

  Tuemme kirjanpitoyksiköitä ja talousarvion ulkopuolisia valtion rahastoja ulkoisessa ja sisäisessä laskennassa.

  Miten toimin?

  Prosessikuva, valtion taloushallinto ja laskentatoimi

  1. Käsikirjan ohjeet
   Valtion laskentatoimen ohjaukseen liittyvä aineisto löytyy Määräykset ja ohjeet sivustolta. Ohjeisiin ja määräyksiin sekä Valtion kirjanpidon käsikirjaan tutustumalla voi löytää vastauksen useimpiin kysymyksiin. Sivustolla on linkit voimassa olevaan lainsäädäntöön. Myös tilikartat löytyvät sivustolta.
  2. Kysymykset ja vastaukset -palsta
   Palstalla on Valtiokonttorin antamia vastauksia ja linjauksia virastojen esittämiin kysymyksiin.
  3. Palkeet
   Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Palkeet tukee virastoja kirjanpidollisissa kysymyksissä.
  4. Valtiokonttori
   Valtiokonttori tekee periaatteellisia linjauksia laskentatoimen kysymyksissä.
 • Ota yhteyttä

  Voit ottaa yhteyttä laskentatoimen palveluihimme alla olevalla lomakkeella tai osoitteeseen laskentatoimi@valtiokonttori.fi.