• Yleistä

  Henkilökohtaisia aravalainoja on myönnetty vuosina 1969–1996 omakotitalojen rakentamiseen, hankintaan, peruskorjaukseen ja perusparantamiseen sekä osakehuoneistojen hankintaan. Uusia henkilökohtaisia aravalainoja ei enää myönnetä.

  Henkilökohtaisissa aravalainoissa on ns. kahdenkertainen velkasuhde. Valtiokonttori hoitaa lainojen velkomisen kunnilta, ja lainan myöntänyt kunta vastaa kunnan ja yksittäisen lainansaajan väliseen velkasuhteeseen liittyvistä tehtävistä.

  Henkilökohtaisten lainojen lainaehdot vaihtelevat lainan käyttötarkoituksen ja myöntämisajankohdan mukaan. Eri vuosina myönnettyjen lainojen lyhennykset ja korot määräytyvät voimassa olevien säädösten mukaan.

 • Velan maksaminen

  Kiinteäehtoiset lainat

  Kiinteäehtoisten lainojen eräpäivät ovat vuosittain maaliskuun ja syyskuun lopussa. Kiinteäehtoisten aravalainojen korot ja lyhennykset voi tarkistaa velkakirjan ehdoista.

  Vuosimaksulainat

  Vuosimaksulainojen eräpäivät ovat vuosittain helmikuun ja elokuun lopussa.

  Vuosimaksu sisältää lainan koron ja lyhennyksen. Laina-aika ei ole kiinteä, vaan se määräytyy lähinnä vuosimaksun lähtötason sekä inflaatiokehitykseen sidotun koron ja vuosimaksun vuotuisen nousun perusteella. Vuosimaksu tarkistetaan vuosittain edellisen heinäkuun lopun kuluttajahintaindeksin muutoksella lisättynä yhdellä prosenttiyksiköllä.

  Kaudella 1.3.2023-29.2.2024 korko on 1,28 %
  Kaudella 1.3.2024-28.2.2025 korko on 4,55 %

  KS-lainat

  Vuonna 1996 myönnettyjen KS-lainojen sekä lainaryhmän 1031 lyhennykset ja korot erääntyvät kaksi kertaa vuodessa, helmikuun ja elokuun viimeisinä päivinä.

  Perittävä korko määräytyy vuosittain vahvistetun viitekoron perusteella. Lainoista peritään kuitenkin vähintään asetuksen mukaista korkoa, joka on 3,15 %.

  Kaudella 1.4.2023-29.2.2024 korko on 3,15 %
  Kaudella 1.3.2024-28.2.2025 korko on 3,15 %