Hyppää sisältöön

Potilasvakuutuksen laiminlyöntimaksu

 • Kun harjoitat terveyden- ja sairaudenhoitotoimintaa, sinulla on oltava vakuutus potilasvahinkojen varalta.

  Jos et ole ottanut vakuutusta, voit joutua maksamaan vakuuttamattomuusmaksun.

 • Palvelukuvaus

  Jokaisella, joka harjoittaa terveyden- ja sairaudenhoitotoimintaa, on oltava vakuutus potilasvahinkojen varalta. Potilasvakuutus otetaan potilasvakuutustoimintaa harjoittavasta vakuutusyhtiöstä. Jos Potilasvakuutuskeskus (PVK) havaitsee, että vakuutus on puuttunut, se esittää Valtiokonttorille vakuuttamattomuusmaksun (=vakuutusmaksua vastaavan maksun ja laiminlyöntimaksun) määräämistä.

 • Miksi sain vakuuttamattomuusmaksun?

  Jos olet laiminlyönyt potilasvakuutuksen ottamisen, Valtiokonttori määrää sinulle vakuuttamattomuusmaksun Potilasvakuutuskeskuksen esityksestä.

 • Miten asia etenee

  1. Potilasvakuutuskeskus tekee Valtiokonttorille esityksen vakuuttamattomuusmaksun määräämisestä.
  2. Valtiokonttori lähettää vakuuttamisvelvolliselle kuulemiskirjeen.
  3. Valtiokonttori tekee päätöksen vakuuttamattomuusmaksun määräämisestä.
  4. Potilasvakuutuskeskus lähettää laskun Valtiokonttorin päätöksen jälkeen. Laskutiedustelut voit osoittaa Potilasvakuutuskeskukselle.

 • Miten maksu määräytyy?

  Vakuutusmaksua vastaava maksu määräytyy Potilasvakuutuskeskuksen vahvistaman tariffin perusteella.

  Laiminlyöntimaksu voi olla enintään kolme kertaa vakuutusmaksua vastaavan maksun suuruinen. Laiminlyöntimaksun suuruutta määrättäessä otetaan huomioon laiminlyöntiajan pituus, laiminlyönnin tahallisuus ja toistuvuus sekä se, missä laajuudessa terveyden- ja sairaanhoitoa on annettu.

  Maksut voidaan määrätä kuluvalle vuodelle ja viidelle edeltävälle kalenterivuodelle.