Valtion laskentatoimen sanasto on laadittu 2.5.2008 ja se perustuu Valtiokonttorin Hallinnon ohjauksen Hyvä kirjanpitomenettely -projektin yhteydessä tehtyyn kirjanpidon käsitteiden määrittelyyn.

Sanastoon on kerätty valtion kirjanpidon käsitteitä. Siitä huolimatta onko käsite määritelty tai määrätty jossain muualla säädöksissä tai määräyksissä, ne on esitetty myös tässä sanastossa.

Mahdollisuuksien mukaan kunkin käsitteen kohdalla on esitetty viittaus säädökseen, jossa ko. aihetta on myös käsitelty.

VALTION LASKENTATOIMEN SANASTO (PDF) >

Muita sanastoja:
Valtioneuvoston termipankki Valter >