• Palvelukuvaus

  Jos sinut on aiheettomasti pidätetty tai vangittu rikoksen johdosta, sinulla voi olla oikeus saada valtiolta korvausta vapauden menetyksestä.

  Jos olet menettänyt syyttömästi vapautesi, voit saada korvauksen vapaudenmenetyksen sinulle aiheuttamista
  * kuluista, jotka ovat aiheutuneet suoranaisesti vapaudenmenetyksestä
  * tulojen tai elatuksen vähentymisestä
  * kärsimyksestä
  * korvauksen hakemiskuluista.

  Kuluja sekä tulojen ja elatuksen vähentymistä koskevaan vaatimukseen on liitettävä tarpeelliset asiakirjat aiheutuneesta vahingosta, esim. työnantajan todisteellinen selvitys ansionmenetyksestä.

 • Edellytykset korvauksen saamiselle

  Jos sinut on pidätetty tai vangittu rikoksen johdosta, sinulla on oikeus saada valtiolta korvausta vapauden menetyksestä, jos:

  * esitutkinta lopetetaan nostamatta syytettä,
  * syyte jätetään sikseen tai hylätään,
  * sinun on todettu syyllistyneen rikokseen, mutta on ilmeistä, että tämän syyksilukemisen perusteella sinua ei olisi voitu pidättää tai vangita.
  * pidättämiseen tai vangitsemiseen ei ole ollut laillisia edellytyksiä.

  Et voi saada korvausta, jos vapaudenmenetyksesi on kestänyt alle vuorokauden (alle 24 h).

  Matkustuskieltoon, tehostettuun matkustuskieltoon ja tutkinta-arestiin määrätyllä on soveltuvin osin samanlainen oikeus saada korvausta vapautensa rajoittamisesta.

 • Miten tulee toimia

  Sinun on haettava korvausta kuuden kuukauden kuluessa siitä päivästä, jolloin
  * olet saanut tietää, ettei syytettä nosteta.
  * asia on jätetty sillensä.
  * asian käsittelyssä annettu tuomio on saanut lainvoiman, purettu tai poistettu.

  Liitä hakemukseen kaikki ne asiakirjat, jotka osoittavat vaatimuksesi aiheellisuuden tai joihin haluat vedota.

  Jos vapaudenmenetyksen aikana on ollut tutkittavana useita rikoksia, tarvitsemme tiedon siitä, miten tutkinta on niiden osalta päättynyt.

  Asian käsittely nopeutuu kun kaikki asiakirjat toimitetaan heti.

  Tällaisia asiakirjoja ovat muun muassa:

  * päätös, joka osoittaa vapaudenmenetyksen olevan aiheeton, esimerkiksi tuomioistuimen päätös tai syyttäjän päätös syyttämättä jättämisestä.
  * viranomaisen selvitys vapaudenmenetysajan kestosta.
  * esitutkintapöytäkirja.