Hyppää sisältöön

Sähköyhtiöiden palvelut

 • Valtioneuvoston esitys takautuvasti maksettavista sähköhyvityksistä sähkön vähittäismyyjille on hyväksytty. Väliaikainen lainsäädäntö mahdollistaa myös sähkön vähittäismyyjille tarvittaessa myönnettävät valtiontakaukset.

  Sähköhyvityksen hakemus on avattu Valtiokonttorin sähköisessä asiointipalvelussa.

  Valtiokonttori palauttaa sähköyhtiöille sähköhyvitykset, jotka ne ovat ensin myöntäneet asiakkailleen. Valtiokonttorin kautta ei ole mahdollista hakea muunlaista sähköhyvitystä, eikä Valtiokonttori myönnä hyvitystä suoraan kuluttaja-asiakkaille eikä kuluttajiksi rinnastettaville yksityisille elinkeinonharjoittajille.

  Esimerkiksi y-tunnuksella sähkösopimuksen tehnyt toiminimiyrittäjä voi olla oikeutettu sähköhyvitykseen, jonka myöntäjä on Energiavirasto. Lue Energiaviraston tiedotteesta lisää tilanteista, joissa yksityinen elinkeinonharjoittaja voi hakea hyvitystä Energiavirastolta.

  Lisätietoja hyvityksistä sekä apua sitä koskeviin ongelmiin antaa myös Energiavirasto.

 • Hyvityksen hakeminen

  Sähköhyvitystä haetaan Valtiokonttorin sähköisestä asiointipalvelusta Yritystukien lisätiedot ja oikaisuvaatimukset –hakemuksella 10.3. alkaen. Hakemukselle kirjautumisen ja hakijan tietojen täyttämisen jälkeen valitaan haettavaksi sähköhyvitys sähköyhtiöille. Asiointipalvelussa jätettävän hakemuksen liitteenä on toimitettava oheinen taulukko, joka sisältää tiedot hyvityksen maksamiseen liittyen.

  Hakemuksen voi tehdä kaupparekisteriin merkitty yrityksen nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö tai muu Suomi.fi-valtuutuksen saanut henkilö. Hyvitystä haetaan Yritysrahoituksen hakeminen –valtuudella. Lisätietoja Suomi.fi-valtuuksista

  Määräajat hakemusten jättämiselle

  Sähköhyvitystä haetaan kolmessa erässä:

  • 1. erä: hakemus jätettävä viimeistään 16.4.2023. Valtiokonttori tekee hyvityspäätökset 30.4. mennessä, ja rahat ovat tilillä 3–5 pankkipäivän kuluessa.
  • 2. erä: hakemus jätettävä viimeistään 16.6.2023
  • 3. erä (täydentävä korvaus): hakemus jätettävä viimeistään 31.10.2023.

  Kuluttajille hyvitettyjä erien hakeminen on mahdollista myös yhdellä hakemuksella. Hakemuksen voi siis tehdä missä tahansa erässä. Tässä on kuitenkin huomattava, että Valtiokonttorista voi hakea ainoastaan jo toteutuneita hyvityksiä.

  Huomioithan, että Energiavirastolta haettava lisäaika hyvitysten maksamiselle koskee tilanteita, joissa sähköyhtiö ei pysty maksamaan hyvityksiä asiakkailleen laissa määritellyn aikataulun mukaisesti. Jos yhtiö ei pysty hakemaan hyvitystä Valtiokonttorista ennen erän viimeistä hakupäivää, on hakemuksen jättäminen myöhemmin mahdollista ilman lisäajan hakemista. Näitä hakemuksia ei kuitenkaan käsitellä Valtiokonttorin ilmoittaman aikataulun mukaisesti.

  Korvausten hakeminen y-tunnuksella sähkösopimuksen solmineille kuluttajille maksetuista sähköhyvityksistä:

  Maksettuihin sähköhyvityksiin perustuvien korvausten hakuaikaa on jatkettu lailla 1176/2023. Hakuajan jatko koskee Energiaviraston virheen korjaamista koskevaan päätökseen perustuvia sähköhyvitysten maksuja, joiden osalta täydentävä korvaushakemus on jätettävä Valtiokonttorille 31.5.2024 mennessä. Hakuajan pidennys koskee siten käytännössä Energiaviraston päätöksellä y-tunnuksella sähkösopimuksensa solmineille kuluttajille maksettuihin sähköhyvityksiin perustuvien korvausten hakemista. Muilta osin sähköhyvityksiin perustuvien korvausten hakuaika on päättynyt.

 • Ohje hyvitystietotaulukon täyttämiseen

  Asiointipalvelussa jätettävän hakemuksen liitteenä on toimitettava hyvitystietotaulukko, joka sisältää tiedot hyvityksen maksamiseen liittyen. Taulukossa ilmoitetaan vain niiden asiakkaiden tiedot, joille hyvitystä on maksettu. 

  Hyvitystietotaulukko Y-tunnusasiakkaat

  Hyvitystietotaulukko > 

  Tiedot ilmoitetaan taulukossa käyttöpaikkakohtaisesti. Jos samalla asiakkaalla siis on useita eri käyttöpaikkoja, tulee niitä koskevat tiedot ilmoittaa eri riveillä. Jos sopimuskausi on vaihtunut kesken kuukauden, ilmoita eri riveillä myös päättyneet ja alkaneet sopimukset.

  Taulukossa ilmoitetaan seuraavat tiedot (niiltä asiakkailta, joille hyvitystä on maksettu):

  • Asiakasnumero, asiakkaan henkilötunnus, etunimi ja sukunimi
  • Käyttöpaikan GSRN-tunnus, katuosoite, postinumero ja postitoimipaikka
  • Myyntisopimuksen tunnus sekä sopimuksen alku- ja päättymispäivämäärät
  • Marras-, joulu- ja tammikuussa käytetyn sähkön määrä kuukausittain (kWh)
  • Marras-, joulu- ja tammikuun sähkön keskihinta kuukausittain (snt/kWh)
  • Marras-, joulu- ja tammikuun perusmaksu kuukausittain (euroa)
  • Marras-, joulu- ja tammikuun kuukausimaksu kuukausittain (euroa/kk)
  • Marras-, joulu- ja tammikuulta laskutettu summa kuukausittain (euroa)
  • Marras-, joulu- ja tammikuun hyvitys kuukausittain (euroa)
  • Laskennallisen neljännen kuukauden hyvitys, joka vastaa tammikuun hyvitystä (euroa)
  • Hyvityksen sisältävän laskun numero, päivämäärä ja eräpäivä. Jos hyvitys on maksettu rahana, täytetään laskun päivämäärän kohdalle hyvityksen maksupäivä.
  • Hyvityserä (1 tai 2)
  • Hyvityssumma
  • Muita mahdollisia huomioita

  Jos kaikkia tietoja ei ole saatavilla, voi puuttuvaa tietoa koskevan kentän jättää tyhjäksi. Näin toimitaan esimerkiksi tilanteessa, jossa asiakkaan henkilötunnus ei ole tiedossa. Valtiokonttori voi kuitenkin pyytää hakijaa toimittamaan lisätietoja, jos taulukossa annetut tiedot eivät riitä hyvityspäätöksen tekemiseen.

  Jos hyvitys liittyy toistaiseksi voimassa olevaan sopimukseen, jätetään sopimuksen päättymispäivä -kenttä tyhjäksi.

  Taulukossa pyydetyllä perusmaksulla tarkoitetaan sähköyhtiön määrittelemää kiinteää kuukausittaista perusmaksua, joka ei riipu käytetyn sähkön määrästä. Perusmaksulla katetaan sähköyhtiön kiinteitä kustannuksia, ja sen lisäksi maksetaan sähkön hinta kulutuksen mukaan. Kuukausimaksu puolestaan tarkoittaa kiinteähintaisen sähkösopimuksen kuukausittaista maksuerää, joka kattaa myös sähkön käyttökustannukset. Kuukausimaksuun sisältyy usein tietty määrä energiaa, jonka ylittävän osan asiakas maksaa kiinteän hinnan lisänä. Perusmaksua ja kuukausimaksua koskevat tiedot ilmoitetaan siinä tapauksessa, että sopimukseen sisältyy tällaisia maksuja. Jos näitä ei ole, kentät voi jättää tyhjäksi.

  Tiedot sisältävä taulukko liitetään hakemukseen sähköisessä asiointipalvelussa. Suosittelemme tallentamaan tiedoston .csv-muodossa. 

  Huomioithan, että hakemukselle liitettävän tiedoston maksimikoko on 10 MB. Jos liitettävä tiedosto on tätä suurempi, se on jaettava useampaan osaan ja tallennettava erillisinä tiedostoina. Yhdelle hakemukselle on mahdollista liittää korkeintaan 60 tiedostoa.

  Lisätietoja taulukosta ja sen toimittamisesta saat Valtiokonttorin asiakaspalvelusta sähköpostitse osoitteesta sahkohyvitys@valtiokonttori.fi.

 • Takautuva sähköhyvitys -webinaaritallenne

 • Valtiokonttori voi myöntää sähkön vähittäismyyntiä harjoittaville sähköyhtiöille valtiontakauksen sähkölaskusaatavien maksunlykkäyksistä aiheutuvan maksuvalmiusvajeen korvaamista varten otettavalle lainalle.

  Valtion takaamaa lainaa voidaan käyttää sähköyhtiön maksuvalmiuden tukemiseen sähkölaskusaatavien maksuaikojen pidentämisen johdosta.

  Valtion takaamaa lainaa ei saa käyttää sähköyhtiön olemassa olevan rahoituksen ennenaikaiseen tai maksusuunnitelmasta poikkeavaan takaisinmaksuun, tai jo olemassa olevan rahoituksen tai vakuuksien järjestelyyn muullakaan tavoin.

 • Valtiontakauksen ehdot

  Valtion takaaman lainan lainanmyöntäjänä voi olla luottolaitos tai työeläkevakuutusyhtiö. Valtiontakaus on luonteeltaan omavelkainen. Valtiontakaus kattaa 90 % päävelan kulloinkin voimassa olevasta pääomasta.

  Valtiontakausta ei voida myöntää, mikäli on ilmeistä, että sähköyhtiö ei kykene suorittamaan valtion takaamasta lainasta johtuvia maksuvelvoitteita.

  Valtiontakauksen yrityskohtainen ehdoton enimmäismäärä on sähkölaskusaatavien maksuaikapidennyksistä yhtiölle koituva arvioitu maksuvalmiustarve.

  Valtiontakauksen ehdoista säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksessa. Tutustu Valtiokonttorin ohjeeseen sähköyhtiöiden valtiontakauksen keskeisistä ehdoista.

 • Valtiontakauksen takausmaksu

  Valtiontakaus on maksullinen. Takausmaksu on kertaluontoinen, ja se peritään takauspäätöksen yhteydessä koko myönnetystä määrästä. Takausmaksun perimisestä huolehtii Valtiokonttori.

  Takausmaksun määrä on 0,25 prosenttia myönnetyn takausvastuun määrästä pieniltä ja keskisuurilta yrityksiltä. Muulta kuin edellä tarkoitetulta pieneltä tai keskisuurelta yritykseltä perittävän takausmaksun suuruus on 0,5 prosenttia myönnetyn takausvastuun määrästä.

  Takausmaksusta säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksessa.

 • Valtiontakauksen hakeminen

  Valtiontakausta haetaan kirjallisesti Valtiokonttorista viimeistään 31. heinäkuuta 2023. Takaushakemukset ratkaistaan hakemusjärjestyksessä.

  Löydät valtiontakausten hakuohjeen täältä.

  Tarvittaessa voitte olla asiasta yhteydessä asiakaspalveluumme.

 • Sähköhyvityksen yhteystiedot

  Yhteydenotot ensisijaisesti sähköpostitse:
  sahkohyvitys@valtiokonttori.fi

  Puhelinasiakaspalvelu palvelee 13.2. alkaen maanantaista perjantaihin klo 9-12.
  Puh. 029 550 2270

 • Valtiontakauksen yhteystiedot

  Toivomme yhteydenottoja ensisijaisesti sähköpostitse.

  Sähköyhtiöiden valtiontakauksiin liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä osoitteeseen valtiontakaukset@valtiokonttori.fi.

  Rahoitusasiantuntija Sonja Nivala, puh. 0295 50 2189
  Rahoitusasiantuntija Lauri Tähtinen, puh. 0295 50 2012
  Rahoitusasiantuntija Marjo Terävä, puh. 0295 50 2538
  Luottoasiantuntija Arttu Jokinen, puh. 0295 50 2105