• Henkilövahingosta maksettavia korvauksia

  Yleisimpiä henkilövahingosta maksettavia korvauksia ovat:

  • sairaanhoitokulut
  • ansionmenetys työkyvyttömyysajalta
  • tilapäinen haitta
  • pysyvä haitta
  • pysyvä kosmeettinen haitta

  Kuolemantapauksessa korvataan hautauskulut ja muut hautaamiseen liittyvät kulut kohtuulliseen määrään saakka. Elatukseen oikeutetuille tai muutoin surmansa saaneen elatuksen varassa olleille voidaan maksaa korvausta elatuksen menetyksestä.

  Korvauksen määrää laskettaessa otetaan vähennyksenä huomioon muun lainsäädännön tai vakuutuksen perusteella vahinkotapahtumasta saatava korvaus.

  Valtiokonttorin perusteettomasti maksamat korvaukset voidaan periä korvauksensaajalta takaisin. Jos vahingonkärsinyt on itse myötävaikuttanut vahinkotapahtumaan, korvausta voidaan alentaa tai se voidaan evätä kokonaan.

  Suurpedon aiheuttamasta henkilövahingosta maksettava korvaus määrätään noudattaen vahingonkorvauslain (412/1974) 5 luvun 2, 2a-2d, 3, 4, 7 ja 8 §:n ja 7 luvun 3 §:n säännöksiä.

 • Lainsäädäntö