• Mitä?

  Kaiku-raha on työelämän kehittämiseen tarkoitettu harkinnanvarainen kehittämisraha, jolla tuetaan valtion virastoja ja laitoksia uudistumaan tulevaisuuden työelämän tarpeiden suuntaisesti. Rahoitusta voidaan myöntää:

  • Valtion organisaatioiden kehittämis- ja kokeiluhankkeisiin, joiden tavoitteena on, että virastot oppivat työn murroksessa ja uudistavat valtion työelämää.
  • Organisaatiokohtaisiin ja erityisesti poikkihallinnollisiin yhteishankkeisiin.

  Tietoa vanhoista ja meneillään olevista hankkeista löydät Valtiolla.fi-sivuston Kaiku-hankerekisteristä.

 • Millaisiin hankkeisiin Kaiku-raha on tarkoitettu?

  Kehittämisrahaa myönnetään valtion organisaatioiden uudistumis- ja kokeiluhankkeisiin, joiden tarkoituksena ovat

  • Johtamis- ja toimintakulttuurin uudistaminen
  • Turvallisen työn edellytysten parantaminen
  • Uudistumiskykyyn, työsuojeluun ja työhyvinvointiin liittyvän tietojohtamisen edistäminen
  • Työntekijäkokemuksen parantaminen
  • Työn tekemisen tapojen ja toiminnan organisoitumisen kehittäminen
  • Jatkuvan oppimisen edistäminen


  Kaiku-rahan käyttötarkoitus:

  • Ulkopuolisten asiantuntijapalvelujen hankinta.
  • Voidaan kustantaa myös valtion henkilöstön itse toteuttamista hankkeista aiheutuneita, konsulttityötä vastaavia palkkakustannuksia osana isompaa kokonaisuutta silloin, kun Kaiku-kehittäjä tai muu kehittäjä-kumppani työskentelee asiantuntijana toisessa virastossa tai kun hankkeen hakijana on useiden työpaikkojen muodostama verkosto.


  Kaiku-rahaa ei myönnetä:

  • Henkilön tai henkilöiden henkilöstökoulutuksen osallistumis- ja kurssimaksuihin
  • Virkistys- ja liikuntatoimintaan,
  • Yksittäisiin tapahtumiin,
  • Laitehankintoihin, kyselymittareihin, järjestelmähankintoihin tai lisensseihin (esim. erilaiset kyselyt, arvioinnit ja sovellukset). Poikkeuksena kokeilun edelleyttämät virtuaalisen oppimisen ja työskentelyn mahdollistavat sovellukset kokeilun aikana osana kokonaisuutta.
  • Päivärahoihin ja osallistujien matka-, ateria- tai majoituskustannuksiin
 • Kaiku-rahan hakeminen

  Valtion virastot ja laitokset voivat hakea rahoitusta jatkuvasti ja sitä haetaan Valtiokonttorista. Käsittelemme hakemukset ja pyydämme tarvittaessa lisätietoja. Päätöksen teemme yleensä kahden viikon kuluessa hakemuksen jättämisestä.

  Luonteeltaan Kaiku-raha on osarahoitusmuoto. Kaiku-raha on kaksivuotinen siirtomääräraha, jota voi hakea kuluvalle ja seuraavalle vuodelle.

  Kehittämisrahan hakulomake on suunniteltu siten, että se ohjaa hankesuunnittelua.

  Käy täyttämässä hakulomake Valtiolla.fi -sivustolla: https://www.valtiolla.fi/kaiku-tyoelaman-kehittamisrahan-hakemuslomake/

  Viraston rooli

  • Hakijaviraston vastuulla on hankkeen suunnittelu, toteutus ja tarvittavien palveluntuottajien kilpailutus. Edellytyksenä on sekä johdon että henkilöstön sitoutuminen hankkeeseen. 
  • Hankkeissa tulee käyttää henkilöstöä osallistavia menetelmiä. 
  • Viraston ja hallinnonalan Kaiku-kehittäjiä ja työsuojeluhenkilöstöä suositellaan käytettävän sekä sisällöllisinä että menetelmällisinä asiantuntijoina. 
  • Virasto arvioi hankkeen tavoitteiden toteutumista ja tuloksia eri vaiheissa ja hankkeen päätyttyä toimittaa loppuraportin Valtiokonttoriin. 
  • Hankkeista viestittäessä on käytettävä Kaiku -logoa kertomaan, että hanke on Kaiku -hankerahalla osin rahoitettu. 

  Valtiokonttorin rooli

  • Valtiokonttori tekee hakemuksiin liittyvät päätökset 
  • Laajoissa ja erityisen kokeiluluonteisissa hankkeissa Valtiokonttorin asiantuntija on hankkeen ohjausryhmän jäsen. 
 • Loppuraportin toimittaminen

  Kaiku-rahoitusta saaneesta hankkeesta toimitetaan loppuraportti Valtiokonttoriin. Voit ladata loppuraporttilomakkeesta word -version, jota voit hyödyntää raportin työstämisvaiheessa. Lopullinen raportti toimitetaan Valtiolla.fi -sivuston kautta lomakkeella.

  Kaiku-loppuraporttipohja (.doc)

  Loppuraportti toimitetaan kolmen kuukauden sisällä hankkeen päättymisestä.

  Raportointilomakkeen tiivistelmä siirretään Hankerekisteriin.

 • Opastusta ja konsultointia

  Lisäopastusta ja konsultointia työhyvinvoinnin toteuttamiseen, hankesuunnitteluun ja rahoituksen hakemiseen antavat Valtiokonttorin asiantuntijat.

  Valtiokonttorin Työelämäpalveluiden yhteystiedot >

 • Hankerekisteri

  Tutustu päättyneisiin ja meneillään oleviin Kaiku-kehittämishankkeisiin Valtiolla.fi-sivuston hankerekisterissä.

  Voit hakea hankkeita rajaamalla hakuehtoja esim. valitsemalla hallinnoalan ja/tai viraston.