• Palvelukuvaus

  Ajoneuvolla tulee aina olla voimassa oleva liikennevakuutus ellei Trafille ole ilmoitettu liikennekäytöstäpoistoa.

  Jos olet laiminlyönyt ajoneuvon lakisääteisen liikennevakuutuksen ottamisen, Valtiokonttori määrää vakuutusmaksua vastaavan maksun ja laiminlyöntimaksun siltä ajalta, jonka ajoneuvosi on ollut vakuuttamaton.

  Liikennevakuutus pitää ottaa seitsemän vuorokauden kuluessa ajoneuvon hankinnasta. Liikennevakuutuksen saaminen ei edellytä omistajan vaihdoksen rekisteröimistä.

 • Miksi sain laiminlyöntimaksun?

  Liikennevakuuttamatonta ajoneuvo on ollut liikennekäytössä vielä sen jälkeen, kun 7 vuorokautta on kulunut hankinnasta. Väliomistajan omistusvuorokaudet lasketaan mukaan 7 vuorokauteen.

  Maksut määrätään ensisijaisesti ajoneuvon pysyvälle haltijalle.

  Maksut voidaan määrätä kulumassa olevalta ja viideltä viimeksi kuluneelta kalenterivuodelta.

 • Miten tulee toimia

  Jätät pakollisen liikennevakuutuksen ottamatta.
  Jäät kiinni poliisin tai Trafin tarkastuksissa.

  Poliisi tai Trafi ilmoittaa Liikennevakuutuskeskukselle (LVK) vakuutuksen puuttumisesta. LVK tekee Valtiokonttorille esityksen vakuutusmaksua vastaavan maksun ja laiminlyöntimaksun määräämiseksi.

  Jos Valtiokonttori toteaa sinun laiminlyöneen vakuutusvelvollisuutesi, se tekee asiassa päätöksen. Valtiokonttori siirtää päätöksessä määrätyt maksut LVK:n perittäväksi. LVK lähettää sinulle laskun.

 • Minkä suuruisia maksut ovat?

  Vakuutusmaksua vastaava maksun suuruus perustuu Liikennevakuutuskeskuksen LVK:n taulukkoon. Vakuutusmaksua vastaava maksu ei ole saman suuruinen kuin liikennevakuutusmaksu olisi ollut.

  Vähimmäismaksu on kevytperävaunuilta 10 euroa ja muilta ajoneuvoilta 20 euroa.

  Laiminlyöntimaksu voi olla enintään kolme kertaa vakuutusmaksua vastaavan maksun suuruinen.

 • Ajoneuvon käyttökielto

  Ajoneuvo, jonka vakuuttamisvelvollisuus on laiminlyöty, on käyttökiellossa, kunnes vakuutus on asianmukaisesti hoidettu. Jos vakuuttamaton ajoneuvo havaitaan liikenteessä, poliisi voi poistaa siitä rekisterikilvet.

  Liikennevakuutuskeskus LVK käsittelee vakuuttamattomien ajoneuvojen aiheuttamat liikennevahingot. Laiminlyöntimaksuilla rahoitetaan vakuuttamattomien ajoneuvojen aiheuttamat liikennevahingot.