Hyppää sisältöön


 • Kuntien ja kuntayhtymien valmius taloustietojen toimittamiseen

 • Tietopalvelun testausohjeet

  Kunnat voivat lähettää testiaineistoja Kuntatalouden tietopalveluun

  Taloustietojen siirtopalvelu voi vastaanottaa sekä XBRL- että CSV-muotoista taloustietoa testimielessä. Lähetettävän aineiston ei tarvitse olla suuri eikä sen tarvitse olla todenperäistä. Kyseeseen voisi tulla esimerkiksi kunnan tase, tulos- tai rahoituslaskelma.

  Linkin takan on yksityiskohtainen ohje testaajille >

  Lähettämisen jälkeen pääset tarkastelemaan aineistoasi Hyväksyntäpalveluun ja toteamaan testilähetyksen onnistumisen.

  Tarkempia tietoja XBRL:stä ja XBRL-taksonomiasta on Ohjeet-välilehden kohdassa XBRL.

   

 • Testi-tiedostojen toimitus verkkosivun kautta

  Kuntatalouden tietopalveluun voi lähettää tällä hetkellä kuntataloustaksonomian mukaisia XBRL-instanssidokumentteja tai CSV-tiedostoja, joista palvelu osaa muodostaa tarvittavat XBRL-instanssidokumentit.

  Aineiston lataussivun osoite: https://sipaapigw.azure-api.net/usertest/index.html

  Käyttäjätunnus: Kenttään annetaan lähettäjän sähköpostiosoite. Muotoa ei tarkisteta.

  Salasana: Tällä hetkellä (15.9.2017) salasanaa ei tarkisteta mutta tieto on syötettävä.

  Aineisto: Lähetettävä tiedosto.

  Aineisto tyyppi: Lähetettävän aineiston tyyppi.

 • Testiaineiston lähettäminen rajapinnan kautta

  XBRL- tai CSV-muotoisen testiaineiston voi lähettää REST-rajapinnan kautta

  Rajapinta on osoitteessa: https://sipaapigw.azure-api.net/usertest/uploadMaterialFile.

  Rajapinnan sijainti voi muuttua. Oikean osoitteen voi tarkistaa Valtiokonttorista analysointipalvelu(at)valtiokonttori.fi tai CSC:stä kuntatalous(at)postit.csc.fi.

  REST-rajapinnan kuvaus ja ohjeet:

  REST-interface {BASE_URL}/uploadMaterialFile, which listens for POST multipart/form-data requests. Expects following parameters:

  Parameter name

  Meaning

  Possible values

  Notes

  user User who is sending material In testing environment this could be email-address for example
  fileType Type of the material XBRL | CSV
  processType TEST | SUBMISSION

   

  Parameter name

  Meaning

  Possible values

  Notes

  file the uploaded file File size must be greater than 0, otherwise it is not validated

  After successful completion returns http-code 200 with json

  {”reason”:null,”response”:”OK”,”uuid”:”22596774-415e-409f-82d1-210dd666b2c3″,”erroneous”:false}

  If mandatory parameter is missing, returns http-code 400 with json explaining missing parameter

  {”timestamp”:1505373269570,”status”:400,”error”:”Bad Request”,”exception”:”org.springframework.web.bind.MissingServletRequestParameterException”,”message”:”Required String parameter ’processType’ is not present”,”path”:”/uploadMaterialFile”}

  If invalid parameters were given, returns http-code 400 with json explaining invalid parameter

  {”reason”:”No enum constant fi.csc.sipa.common.model.metadata.ProcessType.TESTI”,”response”:null,”uuid”:null,”erroneous”:true}

  If file size is exceeded returns http-code 413 with json

  {”errorCode”:413,”reason”:”Liian suuri tiedosto”}

  If there’s problems with the backend services returns http-code 500 with json explaining reason

  {”reason”:null,”response”:”FILE_CANNOT_BE_ADDED”,”uuid”:”d1ae3ac2-9600-408b-a63e-b2c41351896e”,”erroneous”:true}

 • Kuntien talousaineistojen lähettäminen Suomi.fi -testipalveluväylässä

  Perustiedot suomi.fi roolista https://esuomi.fi/palveluntarjoajille/palveluvayla/sanasto/

  Lähetys hoidetaan tyypillisesti ohjelmalla, joka tekee http-lähetyksen (HTTP POST). Aineisto lähetetään lähettäjän omalle liityntäpalvelimelle, joka välittää sen palveluväylän kautta kuntatalouden tietopalveluun.

  Lähetettävän viestin malli alla (muuttuvat kohdat korostettu punaisella)

  <soapenv:Envelope

  xmlns:soapenv=”http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/

  xmlns:fi=”http://kuntadata.fi/schemas/talousilmoitus

  xmlns:id=”http://x-road.eu/xsd/identifiers

  xmlns:xrd=”http://x-road.eu/xsd/xroad.xsd>

  <soapenv:Header>
  <xrd:client id:objectType=”SUBSYSTEM”>
  <id:xRoadInstance>FI-TEST</id:xRoadInstance>
  <id:memberClass>GOV</id:memberClass>
  <id:memberCode>1234567-1</id:memberCode>
  <id:subsystemCode>Alijärjestelmä</id:subsystemCode>
  </xrd:client>
  <xrd:service id:objectType=”SERVICE”>
  <id:xRoadInstance>FI-TEST</id:xRoadInstance>
  <id:memberClass>GOV</id:memberClass>
  <id:memberCode>0920632-0</id:memberCode>
  <id:subsystemCode>Kuntatalouden tietopalvelu</id:subsystemCode>
  <id:serviceCode>uploadMaterialFile</id:serviceCode>
  <id:serviceVersion>v1</id:serviceVersion>
  </xrd:service>
  <xrd:userId>mvirtanen</xrd:userId>
  <xrd:id>30b3b389-892a-469a-b2da-f7dd98594e53</xrd:id>
  <xrd:protocolVersion>4.0</xrd:protocolVersion>
  </soapenv:Header>
  <soapenv:Body>
  <fi:uploadMaterialFileRequest>
  <fi:fileType>XBRL</fi:fileType>
  <fi:processType>TEST</fi:processType>
  <fi:filename>aineisto.xbrl</fi:filename>
  <fi:file><!– Base 64 -koodattu aineisto –></fi:file>
  </fi:uploadMaterialFileRequest>
  </soapenv:Body>
  </soapenv:Envelope>

  envelope Standardi SOAP-viesti
  client Lähettävän tahon tiedot
  service Vastaanottavan tahon eli tietopalvelun tiedot. Palvelu rekisteröidään ennen kuntapilotin avausta ja nämä tiedot muuttuvat.
  xrd:userId käyttäjätunnus
  xrd:id Viestin tunniste, esim. generoitu UUID
  body Viestin sisältö. Tälle on olemassa WSDL-malli. Tiedot ovat samat kuin verkkolähetyssivulla.

   

 • Kuntien talousaineistojen lähettäminen Suomi.fi-rajapinnassa (päivitetty 8.10.2018)

  Perustiedot Suomi.fi-roolista: https://esuomi.fi/palveluntarjoajille/palveluvayla/sanasto/

  Liityntäkatalogi listaa Suomi.fi-liitynnät: https://liityntakatalogi.suomi.fi/

  Valitse organisaatioksi Valtiokonttori.

  Liityntäkatalogi

  Palvelu tulee näkyville rekisteröinnin jälkeen, ja palvelusta saat haettua WSDL-mallin.

  Liityntäkatalogissa on malli siitä, mitä tietoja sieltä tulee löytymään.

  https://liityntakatalogi.suomi.fi/dataset/kirjastokeski

  Aineiston lähetys hoidetaan tyypillisesti ohjelmalla, joka tekee http-lähetyksen (HTTP POST).

  Lähetysskriptin malli alla

  Lähetysskriptin malli

  envelope Standardi SOAP-viesti.
  client Lähettävän tahon tiedot.
  service Vastaanottavan tahon eli tietopalvelun tiedot. Kuva on testiversiosta. Palvelu rekisteröidään ennen kuntapilotin avausta ja nämä tiedot muuttuvat.
  userid Käyttäjätunnus
  body Viestin sisältö. Tälle on olemassa WSDL-malli. Tiedot ovat samat kuin verkkolähetyssivulla.

   

 • Service Description Language -tiedosto

  Linkin takana on rajapinnan kuvaustiedosto.

  Lähettämisen jälkeen pääset tarkastelemaan aineistoasi Hyväksyntäpalveluun ja toteamaan testilähetyksen onnistumisen.

  Hyväksytyt ja rekisteripalveluun siirtyneet tiedot ovat saatavilla rajapinnan kautta.

  Ohjeet rajapinnan testaamiseen (pdf) >

  Ohje tietopalvelun testaajille (pdf) >

  Mallitiedosto CSV-aineiston lähettäjälle

  Talousarvio ja -suunnitelma CSV (txt) >

  Lisätietoja: kuntadata@valtiokonttori.fi