Hyppää sisältöön

Korkotuki kehitysavun hankkeisiin

 • Korkotukea maksetaan eri viranomaisten korkotuettavaksi hyväksymiin hankkeisiin, muun muassa vesihuollon, turvavarastoinnin sekä kehitysavun hankkeisiin.

  Ulkoministeriö myöntää kehitysavun hankkeisiin otettuihin luottoihin korkotuen, jonka Valtiokonttori maksaa pankille. Ulkoministeriö lähettää kehitysavun korkotukilainapäätöksen Valtiokonttorille tiedoksi.

 • Valtiokonttorille ilmoitettavat tiedot

  Luoton myöntänyt rahalaitos toimittaa Valtiokonttorille luoton nostoilmoitukset seuraavin tiedoin:

  • luotonsaaja
  • luotto-/sopimusnumero
  • ulkoministeriön päätöskirjeen päiväys/projektinumero
  • luoton määrä ja valuutta
  • aiemmin nostettu määrä
  • nostopäivä ja nostettava määrä
  • koronmaksupäivät
  • korkoprosentti ja marginaali
  • luoton hoito-/lyhennyssuunnitelma.
 • Korkotuen maksaminen

  Valtiokonttori maksaa korkotuen luoton antaneelle rahoituslaitokselle puolivuosittain koron maksupäivinä. Veloitus korkotuesta tulee toimittaa hyvissä ajoin (viimeistään 14 vuorokautta ennen korkotukiluoton eräpäivää).

  Korkotuen maksamista koskevan veloituksen pitää sisältää seuraavat tiedot:

  • luotonsaaja
  • luotto-/sopimusnumero
  • ulkoministeriön päätöksen päiväys/projektinumero (ainakin 1. veloituksen yhteydessä)
  • korkokausi
  • pääoma/valuutta
  • korkoprosentti ja marginaali
  • veloitettava summa
  • pankin tilinumero (IBAN ja SWIFT), jolle korkotuki maksetaan.

  Ulkomaanvaluuttamääräinen korkotuki maksetaan euroina. Korkotuki lasketaan EKP:n keskikurssin mukaan kaksi Suomen pankkipäivää ennen eräpäivää.

  Asiakirjat voi toimittaa sähköpostitse osoitteeseen: korkotuki(at)valtiokonttori.fi